1381 VETTRE (Poståpneri) [no]

Other languages: 1381 VETTRE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/75b5e177-afd2-4765-89ee-a5838e7631b4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1381 VETTRE
Norwegian bokmål

Alternative name
VETTRE
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1912
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
1381
Type
Norwegian bokmål

History

VETTRE poståpneri, i Asker herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, i den kjørende bipostruten Asker -- Vollebukten, ble opprettet den 1.1.1912. Sirk. 73, 22.12.1911.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Fra 1.6.1965 lagt under Asker postkontor. Sirk. 23, 14.6.1965.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorgansering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadressene på VETTRE beholde postnr 1392. Samtidig fikk postkontoret VETTRE og postboksadressatene under postkontoret VETTRE nytt postnr 1381.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1392 / 1381)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Lars Pettersen Wethre 1.1.1912 (f. 1866).
Gjertrud Sørensen 16.4.1936 (f. 1900).
Kristina Bertea Nilsen (Sole) midlertidig fra 1.8.1941, fast 1.10.1941 (f. 1895).
Kari Christensen kst. 1.4.1965 (f. 1931).
Poststyrer Alfhild Bjørgo 1.1.1997.

Årlig poståpnerlønn var i 1912 kr 200,- og fra 1915 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1912 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1912 ?
--Earliest time
01/01/1912
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440422

-Id
021166440422
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål