Andersson Winka, Anders (1890 - 1982) [sv]

Other languages: Andersson Winka, Anders (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Anders Winka Andersson, född 19 maj 1890, död 4 augusti 1982. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:48:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/75a084b8-182b-4b4a-903c-4b990f25b592 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson Winka, Anders
Swedish

First name
Anders
Swedish

Last name
Andersson Winka
Swedish

Description
Anders Winka Andersson, född 19 maj 1890, död 4 augusti 1982.
Swedish

Birth
19/05/1890

-Time
19/05/1890
Death
04/08/1982

-Time
04/08/1982
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Anders Winka Andersson, född 19 maj 1890, död 4 augusti 1982.
Son till Anders Nilsson Winka (20/7 1861 – 3/9 1915). Han hade tre bröder. De tillhörde Vapstens sameby. Hemmanet/gården Södra Fjällnäs på norra/östra stranden av Björkvattnet (Stor Björkvattnet) ägdes av fadern Anders Nilsson Winka. Södra Storfjäll är lappskattelandet och ägdes av fadern Anders Nilsson Winka. När fadern dog 1915 sålde Anders Winka Andersson och hans bröder efter arvsskiftet föremål till bland annat Ernst Persson som var utsänd till Tärna-området från Göteborgs stadsmuseum under åren 1917-1918.
Föremålen finns idag (2023) på Världskulturmuseet.

Swedish

Residence
, , Sverige [sv],

-Place reference
, , Sverige [sv],
--Place (text)
Sverige
Swedish
Carlotta-SMVK
3247475

-Id
3247475
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460875
-Id
021037460875
-System
DigitaltMuseum