Andersson Winka, Anders (1890 - 1982) [sv]

Andersson Winka, Anders (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Södra Fjällnäs är hemmanet/gården, som ägdes av fadern Anders Nilsson Winka (20/7 1861 – 3/9 1915). Den ligger på norra/östra stranden av Björkvattnet (Stor Björkvattnet). [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/01/2018 19:52:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/75a084b8-182b-4b4a-903c-4b990f25b592 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson Winka, Anders
Swedish

First name
Anders
Swedish

Last name
Andersson Winka
Swedish

Description
Södra Fjällnäs är hemmanet/gården, som ägdes av fadern Anders Nilsson Winka (20/7 1861 – 3/9 1915). Den ligger på norra/östra stranden av Björkvattnet (Stor Björkvattnet).
Swedish

Birth
19/05/1890

-Time
19/05/1890
Death
04/08/1982

-Time
04/08/1982
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Södra Fjällnäs är hemmanet/gården, som ägdes av fadern Anders Nilsson Winka (20/7 1861 – 3/9 1915). Den ligger på norra/östra stranden av Björkvattnet (Stor Björkvattnet). Södra Storfjäll är lappskattelandet, som ägdes av Anders Nilsson Winka. Både far och son tillhörde Vapstens sameby/lappby. Föremålen från Tärna-området på Världskulturmuseet är enligt uppgifter från Göteborgs stadsmuseum förvärvade dit museet 1917 och 1918. Ernst Persson, verkar ha varit utsänd till Tärna-området för att samla/köpa in föremål till museet. Årtalen 1917 och 1918 passar ju bra med att fadern Anders Nilsson Winka dog 1915 och de fyra sönerna Andersson Winka sålde föremål de delade upp vid arvskiftet.

Swedish

Residence
Sverige

-Place reference
Sverige
--Place (text)
Sverige
Swedish
Carlotta-SMVK
3247475

-Id
3247475
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460875
-Id
021037460875
-System
DigitaltMuseum