9450 IBESTAD [no]

9450 IBESTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:20:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/75823835-c3ea-46c4-bab1-7334c54c633b | RDF/XML | JSON-LD
Name
9450 IBESTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
IBESTAD
Norwegian bokmål

Code
9450
History

IBESTAD er ifølge posthistorien poststed fra noe etter 1758, og presten Hans Hagerup Krogh nevnes som den som ordnet med posten der fram til 1776.

Det er ikke funnet bekreftende opplysninger om når det ble offentlig poståpneri på stedet. I fortegnelse fra 1808 over poststeder som skal tildeles nytt segl på grunn av skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok), sees stedet først benevnt poståpneri. I portotabeller fra 1812 til 1831 er navnet endret til IBBESTAD, fra 1837 til HAVNVIGEN, fra 1848 til IBESTAD (Havnvigen), i 1886 endret til IBESTAD, og fra 1889 til IBBESTAD.

Poståpneriet lå i 1848 i Ibestad prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, og lå trolig først under Trondhjem postktr. Fra 1805 under Nordland postktr., og under Namsos postktr. fra ca 1866.

Ble fra 1.10.1868 lagt under Tromsø postktr.

Navnet ble fra 1.1.1892 endret til HAVNVIK. Sirk. 25, 1.10.1891.

Fra 1.10.1902 lagt under Harstad postktr. Sirk. 24, 9.6.1902.

Fra 1908 ble navnet skrevet HAMNVIK. Sirk. 27, 20.5.1908.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1974 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr. 137 (ca. 1855/56), og fikk datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9450)
Poståpnere/styrere
Prest Hans Hagerup Krogh ca 1758 til 1776.
Prest Michael Heggelund Kildal ca 1776 til ca 1800.
Kst.fogd Kreydal ca 1800 til ca 1802 (mens han bodde på prestegården).
Handelsm. Jens Bing Dons 1.1.1803.
N. Dons har attestert en timeseddel fra 1835, og er også notert som poståpner i 1860.
Jens B. Dons 13.10.1891 (f.1829).
Nicolai Norman Dons 14.10.1918 (f.1856).
Ds.eksp. fru Mathilde Dons 1.6.1932 (f.1888).
Ds.eksp. Einar Sigmund Eliksen midlt. 1.3.1954, kst. 1.10.1954, fast 1.1.1956 (f.1918).
Stasj.holder Harald Fosland ca 1964 (f.1921).
Poststyrervikar Hanna Marie Anfinsen vikar 1.12.1980, fast 1.2.1982 (f.1946).
Postst. Irene Heggebakk 1.3.1997.
Postst. Sonja Helene Johansen 1.8.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1860 36 spd., i 1872 60 spd., i 1880 kr 500,-, i 1894
kr 750,-, i 1909 kr 800,- og fra 1917 kr 900,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443894

-Id
021166443894
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål