2881 ØSTTORPEN (Poståpneri) [no]

2881 ØSTTORPEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7557c49b-e4f4-44e1-8cf8-04454ca7bed0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2881 ØSTTORPEN
Norwegian bokmål

Alternative name
ØSTTORPEN
Norwegian bokmål

Establishment
20/01/1887 Nordre Land (Kommune) [no], ,

-Time
20/01/1887
-Place reference
Nordre Land (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/05/1997

-Time
31/05/1997
Code
2881
Type
Norwegian bokmål

History

ØSTTORPEN poståpneri, på Torpens Meieri, i Nordre Land herred, Hadeland og Land fogderier, under Hønefoss posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887, i ruten Nordre Land -- Biri. Sirk. 17, 6.7.1887.

Poståpneriet ble fra 20.12.1900 lagt under Kristiania postkontor grunnet den nye jernbaneforbindelsen Grefsen -- Røikenvik. Sirk. 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til AUSTTORPA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1935 skrevet AUST-TORPA. Sirk. 39, 19.12.1934.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2884 AUST-TORPA ble nedlagt fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 22.4.1997.

Ved omorganiseirng av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk AUST-TORPA nytt postnr 2881.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2884 / 2881)
Poståpnere/styrere:
Landh. J. S. Schjager 1.7.1887.
Landh. Ole Nilsen Steine 7.7.1891.
Landh. E. Finden 1.4.1893.
Landh. Chr. D. Dægli midlertidig kst. i 1899.
Lærer Hans Hansen Lyshaug 25.5.1899.
Lava Opsahl (Bjertnes) kst. 1.7.1907, fast 27.8.1910 (f. 1888). Var fra 1946 til hun sluttet 1.1.1948 syk med tjenestefri uten lønn.
Vikarer fra 1.1.1948.
Helge Bjertnes midlertidig fra 11.10.1948, fast 1.2.1952 (f. 1917).
Førstepostfullm. Anton Rundhaug 1.2.1985 (f. 1945).
Mary Nyborg 1.1.1988 (f. 1955).
Poststyrer (vikar) Kari Høifødt fra 1.10.1992.

Årlig poståpnerlønn var i 1887 kr 60,-, i 1896 kr 100,-, i 1901 kr 150,-, i 1910 kr 200,-, i 1912 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 20/01/1887 31/05/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
20/01/1887 31/05/1997
--Earliest time
20/01/1887
--Latest time
31/05/1997
DigitaltMuseum
021166440943

-Id
021166440943
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål