NORDBYNESET [no]

Other languages: NORDBYNESET (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:47:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7527e16c-6b80-4944-9429-d543a831ab94 | RDF/XML | JSON-LD
Name
NORDBYNESET
Norwegian bokmål

History

NORDBYNESET poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Nordby, i Malangen herred, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.1.1899. Sirk. 48, 24.12.1898.

Navnet ble fra 1.7.1948 endret til NORDBYNES. Sirk. 19,16.6.1948.

Poståpneriet NORDBYNES ble lagt ned fra 1.11.1967. Sirk. 35, 25.9.1967. Ny postadresse: 9055 MEISTERVIK. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Handelsm. og ds.eksp. Baard Eriksen 1.1.1899 (f.1846).
Ds.eksp. Ottar Ingemann Eriksen 1.4.1921 (f.1890). Under sykdom i tiden 13.6.-- 22.12.1957 med vikar.
Asbjørn Andreas Eriksen midlertidig fra 1.7.1957, kst. 1.10.1957 (f.1932).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1902, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1907 kr 200,-, fra 1913 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166450026

-Id
021166450026
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål