Winterhude (1898) [sv]

Winterhude (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Stålbarken Winterhude ägdes av Gustaf Erikson 1925-1944. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2020 11:40:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/74ebe0fb-240d-4620-b793-bc32ba555151 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Winterhude
Swedish

Other name
Mabel Rickmers 1898-1920

-Name
Mabel Rickmers
Swedish

-Specified
1898-1920
Swedish
Selma Hemsoth 1923-1925

-Name
Selma Hemsoth
Swedish

-Specified
1923-1925
Swedish
Description
Stålbarken Winterhude ägdes av Gustaf Erikson 1925-1944.
Swedish

Technical description
3250 tons d.w Fartyget var först riggad som fullriggare men omriggades av bemannings- och ekonomiska skäl till bark. Ångpanna för spel, lastvinschar och barlastspump. Brassvinschar, Scandia-motor för vinschar. Tre lastluckor. Vattenbarlast i topptank.
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Stålbarken Winterhude byggdes år 1898 för Rickmers Rickmers rederi i Bremerhaven och fick namnet Mabel Rickmers. År 1920 såldes hon och fick namnet Winterhude och år 1923 såldes hon igen och fick namnet Selma Hemsoth. År 1925 köpte Gustaf Erikson fartyget och fartyget återfick då namnet Winterhude. Winterhude insattes på olika trader. Från 1933 kom Winterhude in på vetetraden till Australien. År 1939 blev det sista året i vetetraden. Efter utlossning i Barrow efter krigsutbrottet gav Gustaf Erikson order om hemsegling till Mariehamn. Hon kom dock inte längre än till Stavanger, Norge och lades upp. Winterhude togs efter ockupationen över av tyska krigsmarinen för att användas som depåfartyg. I slutet av kriget bogserade tyskarna fartyget till Hamburg där hon skrotades 1949.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 1972 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
1972
Bredde [no]: 40´5 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
40´5
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Längd över allt [sv]: 267´2 foot

-Value
267´2
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 24´1

-Measurement type
Swedish

-Value
24´1
Delivered
1898
Byggd på Rickmer & Co:s varv i Bremerhaven.

-Time
1898
-Dating comment
Byggd på Rickmer & Co:s varv i Bremerhaven.
Swedish
Wrecked
1945
Skrotad i Hamburg

-Time
1945
-Dating comment
Skrotad i Hamburg
Swedish
-Role
Swedish

-Timespan
1925 - 1944
--Earliest time
1925
--Latest time
1944
-Role
English

Swedish

Reference
Kåhre, Georg, Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons Flagga (1948)
Swedish

DigitaltMuseum
021178192601
-Id
021178192601
-System
DigitaltMuseum