Description
Klass inom svenska marinen bestående av tolv minsvepare sjösatta 1940-1941. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/749b143b-af1f-4b11-a293-f4ea52b9a8ad | RDF/XML | JSON-LD
Name
39-båtarna
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tolv minsvepare sjösatta 1940-1941.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish