Gran (Kommune) [no]

Other languages: Gran (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/749585b9-b243-42a1-a463-b4b66fdcdcfe | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Gran
Norwegian bokmål

Code
3446
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.39293, 10.56045, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.39293
-Longitude (Easting)
10.56045
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
0534

-Id
0534
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0534 til 3446 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål