URI
http://kulturnav.org/74828120-3f26-440a-8ece-8c9647ddff61 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Yrkesbygg
Norwegian bokmål

Definition
offentlig eller privat eid bygning eller del av bygning som utgjør en selvstendig enhet, og som ikke benyttes til boligformål
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English

Web reference
Norwegian bokmål