photoglyphic engraving

Other languages: fotoglüüfiline söövitus (estonian)

Getty AAT concepts - photography and photomechanical printing (Estonian Photographic Heritage Society)

Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:04:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7461be2e-6121-4999-b8e8-274463b572af | RDF/XML | JSON-LD
Label
photoglyphic engraving
English

fotoglüüfiline söövitus
Estonian

Alternative label
photoglyph
English

photoglypy
English

Scope note
William Henry Fox Talbot's improved process for producing a printing plate from a photograph was patented in 1858. After coating a copper plate with bichromated gelatin, Talbot exposed the plate to light under a positive transparency. It was then dusted with powdered resin and heated evenly to distribute the resinous particles. The plate was then etched in an acid solution that dissolved the gelatin and etched those same areas. After cleaning, the plate was inked, wiped, and printed on paper. He coined the term photoglyph from the Greek for "carved light."
English

William Henry Fox Talboti täiustatud menetlus fotost trükiplaadi loomiseks, mille ta patenteeris 1858. aastal. Pärast vaskplaadi bikromaadiga töödeldud želatiiniga katmist, valgustas Talbot seda diapositiivi all. Seejärel tolmutati plaati vaigupulbriga ja kuumutati ühtlaselt, et vaiguosakesed jaotuksid. Plaat söövitati happelahuses, mis lahustas želatiini ja söövitas neid samu osasid. Pärast puhastamist kanti plaadile värvaine ja trükiti paberile. Talbot lõi termini "fotoglüüf" kreekakeelse sõnaühendi „graveeritud valgus“ põhjal.
Estonian

Broader concept
English
English
                         printing processes
English
                              photomechanical processes
English
                                   relief photomechanical processes
English
                                        photoengraving (process)
English

Reference
Peeter Linnap. Maailma fotograafia ajalugu. Silmakirjad 7. Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2013. Lk 346
Estonian

Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300266696 February 26, 2019 7:02:11 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300266696 26.02.2019 19:02:11
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300266696 2019-02-26 19:02:11
Swedish