1555 SOON (Poståpneri) [no]

1555 SOON (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/742fda69-924d-4cc1-91fa-e33fab8cbed5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1555 SOON
Norwegian bokmål

Alternative name
SOON
Norwegian bokmål

Establishment
21/08/1856 Vestby (Kommune) [no], ,

-Time
21/08/1856
-Place reference
Vestby (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1555
Type
Norwegian bokmål

History

SOON poståpneri, i Vestby prestegjeld, Ager og Folloug fogderier, under Christiania postkontor, var ifølge en eldre poståpnerprotokoll i virksomhet fra 21.8.1856 med sesong i den tiden da stedet ble anløpet av dampskipet "Moss". (Dept.Skriv av 18.8.1856).

Ved Kgl.res. av 8.6.1864 ble bestemt at poståpneriet fra 1.7.1864 skulle ha helårlig virksomhet og at det inntil videre ble opprettet en bipostrute fra samme tid mellom Soon og Hølen poståpnerier i forbindelse med landpostene mellom Christiania og Svinesund. Sirk. 16, 13.6.1864.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet SON.

Poståpneriet ble fra 1.7.1956 lagt under Moss postkontor. Sirk. 13, 7.6.1956.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.5.1986 endret til postkontor B. Sirk. 12, 3.4.1986.

Postkontoret ble fra 1.1.1990 lagt under Ski postområde. Sirk. 39, 7.12.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 1555 SON tildelt postnr 1556.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først den 26.3.1866 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1555)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Handelsfullm. O. L. Hansen 21.8.1856, fast 1.7.1864.
Handelsborger Juul Gulbrandsen 1.7.1873.
Agent O. S. Hansen kst 11.4.1894, fast 1.6.1894.
Enke Emilie Hansen kst. 20.10.1896.
Frk. Gusta Andersen kst. 1.12.1896.
Severin Holter midlertidig fra 14.1.1897, fast 1.6.1897.
Hans Marinius Hansen 27.9.1906 (f. 1859).
Postelev Torleif Sundre 1.11.1929 (f. 1902).
Helge Grønbeck 1.2.1937 (f. 1907).
Åse Olsen midlertidig fra 12.5.1945.
Poståpner Aslaug Gulbrandsen 1.5.1947 (f. 1902).
Poståpner Odd Toralf Holter 1.6.1964 (f. 1914).
Poståpnerass. Hans Jakob Bjerke 1.2.1967 (f. 1928).
Underkontorstyrer Signe Marie Gyland 1.10.1968 (f. 1947).
Odd Toralf Holter 1.7.1971 (f. 1914).
Postkass. Erik Rolf Halvorsen 1.3.1977 (f. 1948).
Postkass.V Roar Arild Gjølstad 1.1.1981 (f. 1953).

Den/de først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1856 til 1863 20 Spd. I 1864 var lønnen 50 Spd., i 1875 kr 256 (64 Spd.), i 1896 kr 520,-, i 1901 kr 650,-, i 1907 kr 700,-, i 1914 kr 750,- og fra 1917 kr 900,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 21/08/1856 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
21/08/1856 ?
--Earliest time
21/08/1856
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440484

-Id
021166440484
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål