Battle of Lützen (1632)

Slaget vid Lützen (swedish), Schlacht bei Lützen (german)

Krig och slag (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Slaget vid Lützen den 6 november 1632 var ett av de största fältslagen under trettioåriga kriget. Striden stod nära byn Lützen, sydväst om Leipzig, i Sachsen mellan en svensk-protestantisk armé under befäl av Sveriges kung Gustav II Adolf och en katolsk-kejserlig armé under befäl av fältmarskalk Albrecht von Wallenstein.
Slaget brukar betraktas som oavgjort men var strategiskt och taktiskt sett en seger för de protestantiska styrkorna.
Under slaget stupade den svenske kungen Gustav II Adolf. ...
Slaget vid Lützen den 6 november 1632 var ett av de största fältslagen under trettioåriga kriget. Striden stod nära byn Lützen, sydväst om Leipzig, i Sachsen mellan en svensk-protestantisk armé under befäl av Sveriges kung Gustav II Adolf och en katolsk-kejserlig armé under befäl av fältmarskalk Albrecht von Wallenstein.
Slaget brukar betraktas som oavgjort men var strategiskt och taktiskt sett en seger för de protestantiska styrkorna.
Under slaget stupade den svenske kungen Gustav II Adolf. [sv]
Event type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
Last changed
23/11/2016 08:56:44
06/08/2022 04:52:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7412d930-e75d-4631-bb8b-d0818680e14f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Battle of Lützen
English

Slaget vid Lützen
Swedish

Schlacht bei Lützen
German

Description
Slaget vid Lützen den 6 november 1632 var ett av de största fältslagen under trettioåriga kriget. Striden stod nära byn Lützen, sydväst om Leipzig, i Sachsen mellan en svensk-protestantisk armé under befäl av Sveriges kung Gustav II Adolf och en katolsk-kejserlig armé under befäl av fältmarskalk Albrecht von Wallenstein.
Slaget brukar betraktas som oavgjort men var strategiskt och taktiskt sett en seger för de protestantiska styrkorna.
Under slaget stupade den svenske kungen Gustav II Adolf.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Timespan
06/11/1632 - 06/11/1632

-Earliest time
06/11/1632
-Latest time
06/11/1632
Event type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Ericson Wolke, Lars & Hårdstedt, Martin. Svenska slagfält. Wahlström & Widstrand förlag.
Swedish

Sundberg, Ulf (1998). Svenska krig 1521-1814. Stockholm : Hjalmarson & Högberg.
Swedish

DigitaltMuseum
029996972760
-Id
029996972760
-System
DigitaltMuseum