Kristofer av Bayern, kung av Danmark, Norge och Sverige (1416 - 1448) [sv]

Kristofer av Bayern, kung av Danmark, Norge och Sverige (swedish)

Royalties, mostly Nordic (Nordiska museet)

Description
Kung av Danmark, regent 1440-1448. Även Kung av Norge 1442-1448, Kung av Sverige 1441-1448 [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
27/09/2016 14:32:40
27/05/2023 04:03:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/740e8124-e511-45ae-9823-6509a95ef0e1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kristofer av Bayern, kung av Danmark, Norge och Sverige
Swedish

First name
Christian
Swedish

Alternative name
Christoffer III av Bayern
Swedish

Christopher av Bayern
Swedish

Description
Kung av Danmark, regent 1440-1448. Även Kung av Norge 1442-1448, Kung av Sverige 1441-1448
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1416
www.ne.se 2016-09-27

-Time
1416
-Source
www.ne.se 2016-09-27
Swedish
Death
1448
www.ne.se 2016-09-27

-Time
1448
-Source
www.ne.se 2016-09-27
Swedish
Life role
King 1440 1448

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

-Timespan
1440 1448
--Earliest time
1440
--Latest time
1448
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Kristofer av Bayern (da. Christoffer III af Bayern), f. sannolikt 26 februari 1416, d. troligen 5 januari 1448, kung av Danmark från 1440, av Sverige från 1441 och av Norge från 1442, son till hertig Johan av Oberpfalz och Erik av Pommerns syster Katarina. K. tillhörde en gren av den wittelsbachska ätten, och själv skrev han sig "pfalzgreve vid Rhen och hertig av Bayern". När motsättningarna mellan Erik av Pommern och de nordiska riksråden under 1430-talets slut fördjupades blev K. tack vare sin släktskap med det danska kungahuset aktuell som tronkandidat; de första kontakterna med honom tycks ha tagits sommaren 1438. Trots att avsikten var att regentfrågan skulle lösas vid ett allnordiskt möte 1440 kom K. att väljas vid skilda tidpunkter i de olika länderna. För Sveriges del blev han villkorligt antagen i oktober 1440, men kungavalet vid Mora sten och kröningen i Uppsala ägde rum först i september 1441. En förutsättning för hans val till svensk kung var att han godkände en kungaförsäkran som uppfyllde det svenska riksrådets konstitutionella krav. Huruvida en sådan försäkran formellt utfärdades är osäkert, eftersom endast en preliminär version (från april 1441) blivit bevarad. I vilken utsträckning dess bestämmelser följdes är p.g.a. källsituationen svårt att avgöra. Uppenbart är dock att K., då han inte vistades i riket, anförtrodde makten åt riksråd som Krister Nilsson (Vasa), Bengt Jönsson (Oxenstierna), Magnus Gren, Erengisle Nilsson (Hammerstaätten) och ärkebiskopen Nils Ragvaldsson. K:s regering var trots missväxt (som enligt Karlskrönikan gav honom tillnamnet "barkakonung") en i jämförelse med närmast föregående och efterföljande perioder relativt lugn tid. För flera svenska städer utfärdade kungen nya privilegiebrev, och Hansan fick sina privilegier bekräftade, 1441 avseende Danmark och 1445 avseende Sverige och Norge. År 1442 stadfäste K. en ny redaktion av Magnus Erikssons landslag, den s.k. Kristofers landslag, som anses ha gynnat kyrkans och stormannagruppernas intressen. Under hela sin regering försökte K. återställa Gotland till Sverige, men ön kom även fortsättningsvis att behärskas av Erik av Pommern. K. förmäldes 1445 med Dorotea av Brandenburg, som i strid med landslagens bestämmelser fick betydande kronointäkter i morgongåva. Bilden av K. dominerades länge av den av hans rival Karl Knutsson präglade Karlskrönikans negativa framställning. Under senare år har framhållits att det samtida källmaterialet tycks tyda på att han hållit de utfästelser han avgav före sitt kungaval men att det i övrigt inte ger stora möjligheter att bedöma hans person och regentgärning. #www.ne.se 2008-04-22 Göran Dahlbäck #2008-04-22

Swedish

Nordiska museet, Primus
26204

-Id
26204
-System
Nordiska museet, Primus
DigitaltMuseum
021036634006
-Id
021036634006
-System
DigitaltMuseum