ISO 639-2: Codes for the Representation of Names of Languages. Alpha-3 Code for the Names of Languages (External data)

Other languages: Språk (ISO 639-2) (norwegian bokmål), Språk (ISO 639-2) (swedish)

System concepts

Description

Språk enligt ISO 639-2 hämtade från Library of Congress. Detta dataset uppdateras i takt med att originalkällan ändras. Språk inom den nordiska intressesfären har (eller kommer att få) tillagda benämningar på de nordiska språken. [sv]

Dataset
12/02/2016 12:43:36
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/73f944dd-5566-4a2f-b1c7-970127d5a07e
Download
Login/register to download the dataset content
81 to 100 of 506 hits.
Name
ISO 639-2: Codes for the Representation of Names of Languages. Alpha-3 Code for the Names of Languages
English

Språk (ISO 639-2)
Norwegian bokmål

Språk (ISO 639-2)
Swedish

Description
Språk enligt ISO 639-2 hämtade från Library of Congress. Detta dataset uppdateras i takt med att originalkällan ändras. Språk inom den nordiska intressesfären har (eller kommer att få) tillagda benämningar på de nordiska språken.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Source type
URL
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2.rdf