1794 SPONVIGEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 1794 SPONVIGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:44:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/73d1b14c-4c37-4292-b30f-7c130f1b4c17 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1794 SPONVIGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
SPONVIGEN
Norwegian bokmål

Establishment
22/12/1884 Halden (Kommune) [no], , ,

-Time
22/12/1884
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/12/1997

-Time
31/12/1997
Code
1794
Type
Norwegian bokmål

History

SPONVIGEN poståpneri, i Berg herred, Ide og Marker fogderi, under Fredrikshald (Halden) postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1884, med virksomhet fra 1.7.1885 med tre ganger ukentlig bipost ved gående bud (utenfor dampskipstiden) til og fra Berg jernbanestasjon. Sirk. 15, 27.6.1885.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til SPONVIKEN.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til SPONVIKA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Sarpsborg postkontor. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976..

Postkontoret 1762 SPONVIKA ble lagt ned fra 1.1.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 29, 12.11.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk SPONVIKA nytt postnr 1794.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert poståpneriet i 1885.

(1762 / 1794)
Poståpnere/styrere:
Skipsfører P. C. Anonsen 1.7.1885.
Frk. Aagot Anonsen 14.6.1890.
Skolelærer H. Thoresen 1.4.1891 (f. 1837).
Alma Olivia Gundersen 14.10.1918 (f. 1886).
Yngvar Aage Schei 1.5.1951 (f. 1916).
Borge Borgetveit under ledighet fra 1.9.1953.
Nancy Borgetveit kst. 1.7.1954, fast 1.6.1955 (f. 1910).
Kjøpm. Per Ragnvald Fjeld under ledighet fra 16.4.1960, til prøvetjeneste fra 1.10.1960, kst. 1.2.1961 (f. 1925).

De første årlige poståpnerlønninger:

1885 1893 1906 1911 1914 1917
Kr 100 130 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av daværende lønn.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 22/12/1884 31/12/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
22/12/1884 31/12/1997
--Earliest time
22/12/1884
--Latest time
31/12/1997
DigitaltMuseum
021166440543

-Id
021166440543
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål