Angell, Thomas (1867 - ) [no]

Angell, Thomas (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2019 15:34:38
06/08/2022 01:21:59
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/73bbfb08-a5c3-4310-87c0-c82758c5b06c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Angell, Thomas
Norwegian bokmål

First name
Thomas
Norwegian bokmål

Last name
Angell
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1867

-Time
1867
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Usikkert fødsels- og dødsår. Tilhørte Angell-slekten i Trondheim. Studerte medisin i København, men psykiske problemer førte til at han måtte avbryte studiene. Kom til Oppdal like før århundreskiftet for å prøve å bli frisk og ble i bygda til omkring 1945. Bodde og arbeidet på forskjellige gårder i Drivdalen. Hadde fotografering som hobby, og kombinerte det ofte med turer i fjellet. Blir karaktrisert som en dyktig naturfotograf, men tok også bilder av folke- og arbeidsliv. Angell levde de siste årene på institusjon i Trondheim. Fotoutstyr og negativer etter Angell ble solgt på auksjonen etter ham. Negativene er senere forsvunnet, utenom noen få som finnes på Risgjerdet.

Virkested:
1900 ca-1945: Oppdal.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bøe, Hans/Viken, Erik Sverre: Litt om fotokunsten og de eldste oppdalsfotografene, Slik var det - billedalbum frå Oppdal, utg. Oppdal Historielag, 1983
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
97

-Id
97
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004898

-Id
021036004898
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål