Ljungqvist, Sture (1921 - 2004) [sv]

Other languages: Ljungqvist, Sture (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:36
24/02/2024 00:21:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/73a7458f-7ff4-4aff-a107-7e5083b20346 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ljungqvist, Sture
Swedish

First name
Sture
Swedish

Last name
Ljungqvist
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
29/06/1921 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
29/06/1921
-Place reference
--Place
Death
28/04/2004 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
28/04/2004
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: KTH 1946, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1950, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos arkitekt Paul Hedqvist, på Stockholms stadsbyggnadskontor och på HSB.
Egen arkitektverksamhet tillsammans med arkitekt Jon Höjer i arkitektfirman Höjer och Ljungqvist 1952-1992, arkitektkontoret personalägt från 1985.
Forskningsuppdrag för Statens råd för byggnadsforskning: Förnyelse av äldre villa- och fritidsbebyggelseområden, 1971-1972.

Andra uppdrag: Ordförande i SAR 1980-1983.

Tävlingar: Typritningar för småhus för SMÅA, fastighetskontorets småstugebyrå, 1952, 1:a pris.
Dispositionsplan för bebyggelse på Norra Järvafältet i Stockholm, 1967, 1:a pris. Kommentarer i Arkitekttävlingar 1967:3.
1:a pris i ett 20-tal arkitekttävlingar.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1956-A: 12 sid 239, Radhus i Vällingby; ibid 1957-A:7 sid 167, Småskola i Eskilstuna; ibid 1958-A:4 sid 89, Fröslunda centrum, Eskilstuna; ibid 1958-A:5 sid 113, Typhus; ibid 1958-A:9 sid 188, Radhusområde i Hässelby.
Arkitektur 1963:7 sid 160, Bostadshus i kv Ståthållaren, Stocksund; ibid 1964:7 sid 170, Bostadsområde i Smedslätten, Stockholm; ibid 1972:2 sid 25, J Höjer & S Ljungqvist Arkitektkontor AB ( Jon Höjer, Sture Ljungqvist, Peer-Ove Skånes, Mitsuru Watanabe, Eyvind Balslev, Jaak Poom, Fritz Ridderstolpe, Mats Sjödin) Storströg; ibid 1977:2 sid 16, Vällingby Tensta Kista Vadå?.

Verk ett urval:
Höjer & Ljungqvist: Fröslunda centrum, Eskilstuna, 1952.
Atlantis, radhusområde, Lövångersgatan 1-41, 2-42, Vällingby, Stockholm, 1953-1954.
Terrasshus, Mörsilsgatan, Vällingby, 1954-1956.
Johannelunds centrum, Linköping, 1958-1960.
Småhus för fastighetskontorets småstugebyrå, Nämndemansbacken, Bagarmossen, Stockholm, 1961-1963.
Radhusområde, Smedslättens gård, Bromma, Stockholm, 1961-1965.
Stadsplan för Bredäng, Stockholm, 1961-1962, tillsammans med stadsbyggnadskontoret.
Bredängs centrum, Stockholm, 1964-1965.
Förslag till dispositionsplan för Täby kommun, 1969-1971.
Generalplan för Bålsta, 1966-1972.
Motala sporthall, 1969-1970.
Bostadshus, Barnängsgatan 28-52, Stockholm, 1964-1970.
Salemstaden, från dispositionsplan till detaljprojektering, 1964-1971.
Sätra, östra delområdet, Gävle, från dispositionsplan till detaljprojektering, 1964-1972.
Köpmannavaruhuset Flanör, Gävle, 1970-1971.
Hästskopalatset, Hamngatan 22, Stockholm, ombyggnad, 1971-1972.
Generalplan för Norra Botkyrka, 1967, områdesplan och stadsplaner för Fittja 1968-1970, detaljprojektering 1970-1974.
LM-skolor för Norra Järvafältet, Stockholm, 1973-1976.
Bostadsområde för Platzer Bygg AB, Kvarnängen, Kista, Stockholm, 1975-1977.
Sparbanken Östergötland, Storgatan, Linköping, 1978-1980.
Kollektivhus, kv Stolplyckan, Linköping, 1979-1980.
Kv Rektangeln, bostäder, butiks- och servicecentrum (Ringen), Götgatan 100, Stockholm, 1979-1982.
Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen, 1984.
Kursgård, Utsiktsvägen 10, Nynäshamn 1985-1987.
Bostadsområdet Fullersta Nord, Huddinge, 1980-tal.
Med flera bostadsområden, radhus, centrumanläggningar, skolor, generalplaner, kontors- och industribyggnader, kyrkor, banker.

Swedish

Reference
Gafwelin, Elisabeth (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Stockholm, 1998.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Fahlén, Joakim, Höjer & Ljungqvist. Ett arkitektkontors verksamhet 1952-1985 speglat genom en studie av fem bostadsområden. 60 p-uppsats vid konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, VT 1998.
Material i kartong med bl a förteckningar i Arkitekturmuseets bibliotek.
Enligt dödsruna i Dagens Nyheter 2004-05-27.
Swedish

Primus
1298

-Id
1298
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076837

-Id
011034076837
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish