Fahlström, Carl (1854 - 1920) [sv]

Fahlström, Carl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:52
24/08/2019 00:17:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/734d704f-573f-49a1-ba78-c7d8727b0ef0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fahlström, Carl
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Fahlström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
06.10.1854
-Place reference
--Place
Death
-Time
05.10.1920
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CS 1874, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
FrKA 1875-1878, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Stadsbyggmästare i Göteborg 1888 (eventuellt 1886), stadsarkitekt 1897, förste stadsarkitekt 1913-1920.

Medlemskap: Opp 1885, Opponenterna.
KF från 1886 under några år, Konstnärsförbundet.
TS, Tekniska Samfundet i Göteborg.

Verk ett urval:
Läroverk för gossar, Majorna, Göteborg.
Läroverk för flickor, Majorna, Göteborg.
Ålderdomshem, Slottsskogen, Göteborg.
Slott, Torskog Västerlanda, Inlands Torpe härad, Bohuslän 1892.
Ett stort antal monumentala byggnader i Göteborg, Stockholm och annorstädes, (se H8D 1919:61).
Halland, Harplinge kyrka, 1892–1893. Bearbetad av G Pettersson.

Swedish

Reference
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 80.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 49.
H8D 1914:44, 1919:61.
Bodman, Gösta (red): Tekniska samfundet i Göteborg. 1882 - 1932. Minnesskrift utgiven i anslutning till samfundets 50-åriga tillvaro. Göteborg, 1932. Sid 191.
Swedish

Alternative id
Primus: 653

-Id
653
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034076216

-Id
011034076216
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish