Shipping Place holder

Sjøfart (norwegian bokmål), Sjøfart (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:51
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/sjofart
Label
Shipping
English

Sjøfart
Norwegian bokmål

Sjøfart
Norwegian nynorsk

Not used label
Skipsfart
Norwegian bokmål

Skipsfart
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Skips- og sjøfart. Gjelder norskregistrerte skip og utenlandske skip som kommer til norske havner.
Norwegian bokmål

Skips- og sjøfart. Gjeld norskregistrerte skip og utanlandske skip som kjem til norske hamner.
Norwegian nynorsk