Patent, design and trademarks Place holder

Patent, design og varemerke (norwegian bokmål), Patent, design og varemerke (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:10
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/patent-design-og-varemerke
Label
Patent, design and trademarks
English

Patent, design og varemerke
Norwegian bokmål

Patent, design og varemerke
Norwegian nynorsk

Not used label
Oppfinnelse
Norwegian bokmål

Oppfinning
Norwegian nynorsk

Patentbeskyttelse
Norwegian bokmål

Patentering
Norwegian bokmål

Patentering
Norwegian nynorsk

Patentvern
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Agriculture
English

Note
Patent, designbeskyttelse og registrering av varemerke er virkemidler som beskytter en virksomhet eller et produkt fra å bli kopiert. Virksomheter kan søke om å ta patent på en oppfinnelse, registrere et design eller et varemerke.
Norwegian bokmål

Patent, designvern og registrering av varemerke er verkemiddel som vernar ei verksemd eller eit produkt frå å bli kopiert. Verksemder kan søkje om å ta patent på ei oppfinning, registrere ein design eller eit varemerke.
Norwegian nynorsk