Dependent supplement Place holder

Forsørgingstillegg (norwegian bokmål), Forsørgingstillegg (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:35
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/forsorgingstillegg
Label
Dependent supplement
English

Forsørgingstillegg
Norwegian bokmål

Forsørgingstillegg
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Income security
English

Note
En behovsprøvd ytelse til alders- og uførepensjonister som forsørger ektefelle og/eller barn under 18 år.
Norwegian bokmål

Ei behovsprøvd yting til alders- og uførepensjonistar som forsørgjer ektefelle og/eller barn under 18 år.
Norwegian nynorsk