Description
Fyrmastade barken Viking ägdes av Gustaf Erikson 1929 - 1951. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2020 11:38:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/728dabd4-4b44-42d4-a136-a4d3279bcc6d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Viking
Swedish

Description
Fyrmastade barken Viking ägdes av Gustaf Erikson 1929 - 1951.
Swedish

Technical description
Dubbelbrammad med röjlar. Shelterdäck 201 fot, back 38 fot. Dubbeldäckad. Dubbelratt med kugghjul midskepps. Ångpanna för spel. lastvinschar och barlastpumpar. Logement för manskapet i hytter under shelterdäcket. 5 lastluckor. Barlastvatten i dubbelbotten och topptank,
1390 ton.
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Viking byggdes på Burmeister & Wains skeppsvarv i Köpenhamn år 1907 för Det Förenade Dampskibs-Selskab. Fartyget utrustades för att användas som seglande skolfartyg. För att bereda logement åt ett åttiotal kadetter har hon ett 211 fot långt halvdäck.
Viking köptes av Gustaf Erikson 1929 och sattes främst in på vetetraden Australien - Europa. Befälhavare blev Ivar Hägerstrand som sedan efterträddes av Uno Mörn.
Sista vetelasten innan kriget lastade Viking i Port Victoria 16 februari 1939, med ankomst till Falmouth efter 119 dygns resa den 15 juni. Lossningen skedde i Cardiff och därefter seglade man till sedvanlig sommaruppläggning i hemhamnen Mariehamn. Viking blev liggande upplagd i Mariehamn till juli 1944, då hon liksom Passat och Pommern bogserades till Stockholm för att tjäna som spannmålsmagasin för att i november samma år bogseras med full last spannmål till Åbo. År 1945 låg Viking åter i hemhamnen. År 1946 befraktades hon för en trälast från Nordfinland till Sydafrika. Kapten Karl Broman utsågs till befälhavare på denna "missionärsresa ", så kallad därför att ett antal finländska missionärer följde med som passagerare till Sydafrika. Efter den sista vetelasten lossad i London 1948 erbjöds fartyget till salu och skiftades till Antwerpen. Göteborgs stad köpte Viking 1950 för att använda till skol-museifartyg.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 2670 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
2670
Nettotonnasje [no]: 2154 nettoregisterton [sv]

-Value
2154
Längd över allt [sv]: 293'8 foot

-Value
293'8
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 42'5 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
42'5
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 23'2 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
23'2
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Constructor
1907
Byggt på Burmeister & Wains skeppsvarv i Köpenhamn

-Timespan
1907

--Earliest time
1907
-Dating comment
Byggt på Burmeister & Wains skeppsvarv i Köpenhamn
Swedish
Delivered
1907

-Time
1907
-Role
Swedish

-Timespan
1929 - 1950
--Earliest time
1929
--Latest time
1950
-Role
English

Swedish

-Role
English

Swedish

Reference
Kåhre, Georg och Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons flagga (1948)
Swedish