Wingquist, Sven (1876 - 1953) [sv]

Wingquist, Sven (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
Sven Wingquist founded a whole industry. Spherical ball bearings, on which he took out a patent in 1907, conquered the world. Today Svenska Kullagerfabriken, SKF, is still a leading international company.
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/11/2019 13:43:33
16/10/2021 10:27:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/728b79c8-d6c0-4847-b34e-a95574044d4b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wingquist, Sven
Swedish

First name
Sven
Swedish

Last name
Wingquist
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish
Description
Sven Wingquist founded a whole industry. Spherical ball bearings, on which he took out a patent in 1907, conquered the world. Today Svenska Kullagerfabriken, SKF, is still a leading international company.
English

Sven Wingquist var en svensk uppfinnare som grundade en hel industri. Sfäriska kullager, som han tog patent på 1907 erövrade världen. Svenska Kullagerfabriken, SKF är än idag ett ledande internationellt företag.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
10/12/1876

-Time
10/12/1876
Death
17/04/1953

-Time
17/04/1953
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Sven Gustaf Wingquist was born in 1876 in Kumla. His father was called Sven Daniel and was the station inspector in Hallsberg. His mother was called Anna Lundquist. Sven studied at Örebro Technical Elementary School and left in 1894. The same year, he applied to John Lennings Textile College in Norrköping, where he studied on a technical programme with specialisation in the textile industry. In 1896, Sven went to the USA to learn more about efficient industrial production.

First steps as an engineer
Three years later Sven was appointed operating engineer at Gamlestadens väveri in Göteborg. The clay soil on which the factory was built was causing problems. The ground was unstable and the building could move several millimetres from time to time. Drive shafts became deformed and the machines overheated. This was a great fire risk and it was expensive for the company when it needed to halt production. The problem was solved with ball bearings that were made in Germany. However, deliveries took several months and when the ball bearings arrived they were often of poor quality. Sven started to think about his own solution. In 1906 he came upon his idea, with a simple design. It consisted of two rings and a double row of balls. The inside of the outer ring was spherical, so the inner ring could move freely. The load was divided equally between the balls. The ball bearing coped with the friction and the deformation of the drive shafts without being damaged.

Founding of SKF, Svenska Kullagerfabriken
Sven Wingquist came into contact with a few investors who believed in his invention and, in 1907, Svenska Kullagerfabriken, SKF, was founded. Sven travelled around the country marketing his ball bearings and visited more than 100 companies in a few months. Most were impressed and ordered his ball bearings. In the same year he took out a Swedish patent and then patented the invention in ten other countries.

SKF’s development and Volvo
Business went really well. In 1908, SKF received orders worth SEK 114,000. Eight years after its foundation, SKF was a global company with factories in 27 countries. In 1920, SKF sold ball bearings for SEK 53 million. Sven was CEO of SKF until 1919, after which he became chairman of the board. He also became CEO of the weapons manufacturer, Bofors, in Karlskoga.

Sven was also interested in cars. When two of SKF’s young employees, Assar Gabrielsson and Gustaf Larson, wanted to start a Swedish car company, they received financial support from SKF. The new Swedish cars were to be called ‘GL´ or ‘Larson´ but Sven Wingquist had another idea, a Latin word meaning “I roll”. This was Volvo.

In spite of his successes and great fortune, Sven Wingquist remained humble and down to earth. He gave very few interviews and died in 1953.

SKF is still a leading manufacturer of ball bearings and is active in 130 countries.

English

Sven Gustaf Wingquist föddes 1876 i Kumla. Hans far hette Sven Daniel Wingquist och var stationsinspektor i Hallsberg. Hans mor var Anna Lundquist.
Som ung var Sven Winquist en mönsterelev. Han studerade vid Örebro tekniska elementarskola och tog studenten 1894. Samma år sökte han till John Lennings vävskola i Norrköping. Det var en ingenjörsutbildning med inriktning mot textilbranschen. 1896 reste Sven Winquist till USA. Han besökte olika textilfabriker för att lära sig mer om hur industriproduktionen kunde göras mer effektiv.
De första stegen som ingenjör och kullager

Tre år senare anställdes han som driftingenjör vid Gamlestadens väveri i Göteborg. Sven Wingquist skulle se till att alla maskiner alltid fungerade som de skulle.

Men lermarken som fabriken var byggd på ställde till problem. Marken var inte stabil, vilket gjorde att byggnaden rörde sig och kunde med jämna mellanrum förflytta sig några millimeter. Fabrikens drivaxlar blev snedställa och maskinernas lager överhettades på grund av friktionen som uppstod vid snedbelastningen. Brandrisken var stor och det blev kostsamt för fabriken att hela tiden behöva stoppas på grund av de överhettade lagren.

Problemet kunde lösas med kullager. Sådana tillverkades i Tyskland, men leveranserna tog ofta flera månader. När kullagren äntligen kom fram var de ofta av dålig kvalitet och fungerade inte som de skulle. Sven Wingquist började fundera över en egen lösning. 1906 var han klar med den. Hans konstruktion var enkel. Den bestod av två ringar och dubbla kulrader. Den yttre ringens insida hade en sfärisk form, vilket gjorde att den inre ringen kunde röra sig fritt. Belastningen fördelades jämnt mellan kulorna. Kullagret klarade av drivaxlarnas snedställningar utan att skadas. I början trodde de tekniska experterna inte på uppfinningen och de ledande tyska tillverkarna av enkla kullager avfärdade Sven Wingquists idéer.

Grundandet av Svenska Kullagerfabriken

Sven Wingquist hittade dock några investerare som trodde på hans uppfinning. 1907 grundades Svenska Kullagerfabriken, SKF. Sven Wingquist reste landet runt för att visa upp sina kullager. Under några månader besökte han mer än 100 företag. De flesta blev imponerade och beställde hans kullager. Samma år tog han svenskt patent på sin uppfinning och därefter patenterades uppfinningen i tio andra länder. Senare tog Sven Wingquist patent på ett flertal varianter av sin ursprungliga uppfinning samt patent på ett verktyg för precisionsmätning.
SKF:s utveckling och Volvo

Affärerna gick strålande. 1908 fick SKF beställningar för 114 000 kronor. Åtta år efter grundandet var SKF ett världsföretag med fabriker i 27 länder. År 1920 sålde SKF kullager för 53 miljoner kronor. Sven Wingquist var mycket engagerad i sitt företag och sina arbetare. Han var SKF:s VD fram till 1919. Sedan var han styrelseordförande. Dessutom blev han direktör för vapentillverkaren Bofors i Karlskoga.

Sven Wingquist hade också ett stort intresse för bilar. När två av SKF:s unga medarbetare, Assar Gabrielsson och Gustaf Larson, ville starta ett svenskt bilföretag fick de ekonomiskt stöd från SKF. De nya svenska bilarna skulle ha hetat ”GL” eller ”Larson”. Sven Wingquist kom med ett annat förslag, ett latinskt ord som betyder ”jag rullar”. Det vill säga Volvo.

Trots sina framgångar och sin stora förmögenhet förblev Sven Wingquist en ödmjuk och jordnära person. Han pratade ogärna om sina bedrifter och gav väldigt få intervjuer. Sven Wingquist avled 1953.

SKF är fortfarande en ledande tillverkare av kullager och finns i 130 länder.

Text: Alexandra Selivanova

Swedish

Same as (internal)
DigitaltMuseum
021036799994
-Id
021036799994
-System
DigitaltMuseum