Aurskog-Hølandbanen (Trafikkstrekninger) [no]

Aurskog-Hølandbanen (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Privatbane, overtatt av NSB 1945. I dag museumsbanen på en kort strekning.

Urskogbanen (U.B.) anla privatbanen Bingsfos–Bjørkelangen. Bingsfos lå langs Kongsvingerbanen, og NSB opprettet samtidig et stoppested der. Hølandsbanen, et annet privat selskap, anla banen videre fra Bjørkelangen til Skulerud. De to selskapene ble før åpningen til Skulerud i 1898 slått sammen til Urskog–Hølandsbanen (U.H.B.). Banen ble 7. desember 1903 forlenget fra Bingsfos til NSBs stasjon på Sørumsand.

Driften av...
Privatbane, overtatt av NSB 1945. I dag museumsbanen på en kort strekning.

Urskogbanen (U.B.) anla privatbanen Bingsfos–Bjørkelangen. Bingsfos lå langs Kongsvingerbanen, og NSB opprettet samtidig et stoppested der. Hølandsbanen, et annet privat selskap, anla banen videre fra Bjørkelangen til Skulerud. De to selskapene ble før åpningen til Skulerud i 1898 slått sammen til Urskog–Hølandsbanen (U.H.B.). Banen ble 7. desember 1903 forlenget fra Bingsfos til NSBs stasjon på Sørumsand.

Driften av U.H.B. ble overtatt av NSB 1. januar 1945, og banen ble statsbane fra 1. juli 1945. Navnet på banen ble fra mars 1947 endret til Aurskog–Hølandbanen. Banen ble nedlagt 1. juli 1960.

Strekningen Sørumsand–Fossum (3,32 km) drives i dag som museumsbane. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
30/05/2016 07:43:14
01/04/2023 02:48:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7264c9c2-84ee-4c62-9e70-a80781b94b62 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aurskog-Hølandbanen
Norwegian bokmål

Alternative name
Tertitten
Norwegian bokmål

Urskog-Hølandsbanen (1898-1947)
Norwegian bokmål

Urskogbanen (1896-1898)
Norwegian bokmål

Description
Privatbane, overtatt av NSB 1945. I dag museumsbanen på en kort strekning.

Urskogbanen (U.B.) anla privatbanen Bingsfos–Bjørkelangen. Bingsfos lå langs Kongsvingerbanen, og NSB opprettet samtidig et stoppested der. Hølandsbanen, et annet privat selskap, anla banen videre fra Bjørkelangen til Skulerud. De to selskapene ble før åpningen til Skulerud i 1898 slått sammen til Urskog–Hølandsbanen (U.H.B.). Banen ble 7. desember 1903 forlenget fra Bingsfos til NSBs stasjon på Sørumsand.

Driften av U.H.B. ble overtatt av NSB 1. januar 1945, og banen ble statsbane fra 1. juli 1945. Navnet på banen ble fra mars 1947 endret til Aurskog–Hølandbanen. Banen ble nedlagt 1. juli 1960.

Strekningen Sørumsand–Fossum (3,32 km) drives i dag som museumsbane.
Norwegian bokmål

Technical description
Sporvidde 750 mm
Lengde 56,8 km
Norwegian bokmål

History

12.07.1894: Stortingsvedtak Bingsfos-Bjørkelangen (Urskogbanen)
14.11.1896: Høytidelig åpning av Urskogbanen
16.11.1896: Vanlig trafikk på Urskogbanen
05.04.1897: Stortingsvedtak Bjørkelangen-Skulerud (Hølandsbanen)
1898: Urskogbanen og Hølandsbanen sammensluttet til Urskog-Hølandsbanen
15.12.1898: Høytidelig åpning og vanlig drift på Hølandsbanen
26.05.1900: Stortingsvedtak Sørumsand (NSB-stasjon)-Bingsfos
07.12.1903: Vanlig trafikk Sørumstand-Bingsfos
01.01.1945: Driften av banen overtatt av NSB
01.07.1945: Banen ble en statsbane
03.1947: Navnet på banen endret til Aurskog-Hølandbanen
01.07.1960: Banen ble nedlagt
19.06.1966: Museumsbanedrift Fyen-Fossum (2,5 km)
1968: Museumsbanedrift Presterud-Fossum (2,8 km)
10.06.1989: Museumsbanedrift Sørumsand-Fossum (3,3 km)
1982: Strekningen Sørumsand-Fossum fredet

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

Events
Åpnet [no] 14/11/1896
Bingsfos-Bjørkelangen

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
14/11/1896

--Earliest time
14/11/1896
-Dating comment
Bingsfos-Bjørkelangen
Norwegian bokmål
Åpnet [no] 15/12/1898
Bjørkelangen-Skulerud

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
15/12/1898

--Earliest time
15/12/1898
-Dating comment
Bjørkelangen-Skulerud
Norwegian bokmål
Åpnet [no] 07/12/1903
Sørumsand-Bingfos

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
07/12/1903

--Earliest time
07/12/1903
-Dating comment
Sørumsand-Bingfos
Norwegian bokmål
Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål