digital tillgänglighet [sv]

Other languages: digital tillgänglighet (swedish)

Digisams termlista (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:18:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/723c4bdf-cc75-4018-8060-196274482cea | RDF/XML | JSON-LD
Label
digital tillgänglighet
Swedish

Definition
egenskap att en webbplats, mobil applikation eller elektroniskt dokument är möjlig att navigera för alla och att innehållet kan förstås av alla
Swedish

Notation
Tillgängligheten ska inkludera de med syn- och hörselnedsättningar samt motoriska eller kognitiva funktionsnedsättningar. För offentliga aktörer i Sverige styrs kraven på digital tillgänglighet i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Endast det faktum att något är publicerat på internet gör det inte tillgängligt i denna betydelse. Tillgången till informationen ska nås genom ett robust gränssnitt som är uppbyggt på korrekt kod och kompatibelt med moderna webbläsare, och där formatet på informationen är tillgängligt i sig.
Swedish

Web reference
-Text
Digisams termlista
Swedish
-Text
DIGG, Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Swedish