Væring, Alf (1863 - 1912) [no]

Other languages: Væring, Alf (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
18/04/2024 10:23:40
08/06/2024 05:45:44
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/722f01a9-dac9-4782-962c-88255cc7738d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Væring, Alf
Norwegian bokmål

First name
Alf
Norwegian bokmål

Last name
Væring
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
27/05/1863

-Time
27/05/1863
Death
04/04/1912

-Time
04/04/1912
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 27.05.1863, død i Sverige 04.04.1912. Sønn av fotograf Olaf V. og Oline Josefine Christiandsdatter, far av Ragnvald V. Fikk høyst sannsynlig fotograf opplæring hos faren, reiste til Sverige i 1884, hvor han giftet seg 24.11.1869 med Emmelie Svensson, 12 barn i dette ekteskapet foruten en sønn i Sverige før dette. Til tross for at Ragnvald V. i et intervju uttalte at hans far hadde vært fotograf i Værings firma, har det ikke vært mulig å underbygge dette.
Det har tidligere vært usikkert om han virka som fotograf i Sverige, men det har dukka opp et bilde fra 1890-åra tatt i Waxholm. Der ser man på kartongen Alf Værings logo med stedsnavnet Stockholm, hvilket viser at han hadde forretning eller atelier der. Dette bekreftes av folketellinga 1910, da Væring ble titulert som fotograf.
Etter farens død i 1906 forsøkte han å overta farens firma i Kristiania, men det ble forpurret av hans søsken som gikk inn for at Ragnhild Væring og Ragnvald Fredriksen (senere Væring) skulle overta.

Virkested:
1884-0000: Sverige
0000-1884: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2975

-Id
2975
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009222

-Id
021036009222
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål