Væring, Alf (1863 - 1912) [no]

Væring, Alf (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 05:54:24
24/09/2022 08:04:16
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/722f01a9-dac9-4782-962c-88255cc7738d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Væring, Alf
Norwegian bokmål

First name
Alf
Norwegian bokmål

Last name
Væring
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1863

-Time
1863
Death
1912

-Time
1912
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 27.05.1863, død i Sverige 04.04.1912. Sønn av fotograf Olaf V. og Oline Josefine Christiandsdatter, far av Ragnvald V. Fikk høyst sannsynlig fotografopplæring hos faren, reiste til Sverige i 1884, hvor han giftet seg 24.11.1869 med Emmelie Svensson, 12 barn i dette ekteskapet foruten en sønn i Sverige før dette. Tiltross for at Ragnvald V. i et intervju uttalte at hans far hadde vært fotograf i Værings firma, har det ikke vært mulig å underbygge dette. Det har heller ikke vært mulig å få bekreftet at han virket som fotograf i Sverige, selvom visse opplysninger tyder på dette. Etter farens død i 1906 forsøkte han imidlertid på å få overtatt dette firmaet, men det ble forpurret av hans søsken som gikk inn for at Ragnhild Væring og Ragnvald Fredriksen (senere Væring) skulle overta.

Virkested:
1884-0000: Sverige
0000-1884: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2975

-Id
2975
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009222

-Id
021036009222
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål