Description
Deltog i Vanadisexpeditionen 1883-85 som löjtnant [sv]
Dataset owner
Last changed
11/10/2022 14:16:53
27/05/2023 05:38:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/72243931-0153-440a-ba13-8819ecffb939 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Peyron, Fredrik Mauritz
Swedish

First name
Fredrik Mauritz
Swedish

Description
Deltog i Vanadisexpeditionen 1883-85 som löjtnant
Swedish

Birth
1861

-Time
1861
Death
1915

-Time
1915
Life role
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
-Life role
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality
Swedish

Reference
Deltagarna i fregatten Vanadis' jordomsegling 1883-1885 : förteckning med biografiska uppgifter intill 1928 års utgång, Lagerholm, Karlskrona 1929
Swedish

Fotografisamlingarna, Porträttsamling, monterad del, SE/KrA/0800/A:002/K 1/143, bildid: B0000831_00018
Swedish