Betulander, Gotthilf Ansgarius (1872 - 1941) [sv]

Betulander, Gotthilf Ansgarius (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
G.A. Betulander är med 150 patent en av de flitigaste uppfinnarna vid sin tid. Hans insatser var framför allt inom automatiseringen av telefonnätet i Sverige och verksamhet utomlands. Han drev även under perioder egen verksamhet, men var större delen av sitt arbetsliv anställd vid Telegrafverket. [sv]
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
12/12/2017 15:58:16
13/08/2022 05:39:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7207ed2f-5b82-409a-b457-be914ba15183 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Betulander, Gotthilf Ansgarius
Swedish

First name
Gotthilf Ansgarius
Swedish

Last name
Betulander
Swedish

Title
Verkstadsingenjör

-Title
Verkstadsingenjör
Swedish
Description
G.A. Betulander är med 150 patent en av de flitigaste uppfinnarna vid sin tid. Hans insatser var framför allt inom automatiseringen av telefonnätet i Sverige och verksamhet utomlands. Han drev även under perioder egen verksamhet, men var större delen av sitt arbetsliv anställd vid Telegrafverket.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
13/01/1872

-Time
13/01/1872
Death
20/10/1941

-Time
20/10/1941
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality
Swedish

Biography

Gotthilf Ansgarius Betulander föddes i Lima, Dalarna och var son till kyrkoherden Evald Betulander och Katarina Margareta Söderlund. Han fick anställning vid Telegrafverkets Verkstad 1891 där han fick yrkesutbildning och blev 1901 1:e ritare och ingenjör, från 1907 verkstadsingenjör.

G.A. Betulander utvecklade den automatiska växeltekniken för telefoni och demonstrerade vid den stora utställningen i Paris 1900 en växel han konstruerat. Mellan 1910-1920 hade han egen rörelse där han tillsammans med Nils Palmgren utvecklade och patenterade elektromekaniska växlar. Koordinatväljaren var en konstruktion från USA som Betulander och Palmgren förbättrade och sökte patent på 1919. Omkring 1920 återgick han till Telegrafverket där han utvecklade koordinatväljaren och en provstation av hans konstruktion installerades i Sundsvall 1926. Vid sidan av det system som Axel Hultman och AB L.M. Ericsson tog fram vid samma tid kom koordinatväljaren att starkt bidra till automatiseringen av det svenska telefonnätet.

Ett av de omkring 150 patenten han bidrog till, handlade om markörsystem i automatiska reläväxlar. Detta fick han tillsammans med Palmgren omkring 1912, men tekniken var före sin tid och kom inte till bruk förrän på 1930-talet, i USA.

Under den period Betulander var verksam i egen rörelse hade han fabrik i Liljeholmen, Autotelefon Betulander, samt bolag i Frankrike från 1910 (Soc. des Téléphones Auomatiques système Betulander) och i Storbritannien från 1913 (The Automatic Telephone Co., Ltd.).

Swedish

-Text
Vem är det : Svensk biografisk handbok (1939)
Swedish