Güettler, Karl (1879 - 1947) [sv]

Güettler, Karl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:01:23
16/10/2021 00:26:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7175343d-7ecc-4160-ab10-09e1f1bec247 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Güettler, Karl
Swedish

First name
Karl
Swedish

Last name
Güettler
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
07/10/1879 , , Vestre Aker [sv]

-Time
07/10/1879
-Place reference
, , Vestre Aker [sv]
--Place (text)
Vestre Aker
Swedish
Death
08/04/1947 Källfjället (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
08/04/1947
-Place reference
Källfjället (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Kongl Norske kunst- og håndverksskole, Kristiania.
Extra elev KTH vid, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1909-1910, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Isak Gustaf Clason 1900-1903, hos Gustaf Lindgren och hos Lars Israel Wahlman.
Egen verksamhet i Nynäshamn 1905-1913, därefter i Djursholm.
Svensk medborgare 1908.
Ledamot av byggnadsnämnden i Djursholm.

Tävlingar: Svenska Slöjdföreningens tävling om enkla trähus på landet 1902, 1:a pris.
Svenska Slöjdföreningens tävling om ritning till stuga om ett rum och kök 1909, 1:a pris.
Folkskolebyggnader på landsbygden 1916, 1:a pris.Resor: Danmark, Tyskland, Österrike och Italien.

Medlemskap: STF 1912-1932, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A 1920, Skånegården, Båstad.

Verk ett urval:
Högloftet och Nyloftet på Skansen, Stockholm 1904-1905.
Kurhotellanläggningen Nynäs Hafsbad, sedermera Pensionsstyrelsens sjukhus i Nynäshamn 1906-1907.
Svenska slöjdföreningens stuga på utställningen i Stockholm 1909.
Kallbadhus i Lysekil 1916.
Skånegården, Båstad 1920.
Pensionsstyrelsens sjukhus i Tranås 1923.
Åre sjukhus 1923.
Vanföreanstalten i Härnösand.
Ombyggnad och modernisering av St Görans och St Eriks sjukhus samt Epidemisjukhuset, Stockholm.
Lupushemmet i Stockholm.
Geberska stiftelsen i Farsta, Stockholm 1935.
Ostkustbanans stationer. *Industribyggnader för Graningeverken.
En mångfald villor bl a i Djursholm och Nynäshamn.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 585. Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 71. Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971. Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952. Svenska slöjdföreningen: Teckningar för hantverk och slöjd, 1902, 1909. Grane, Arvid: Ritningar till egnahemsvillor. Stockholm, 1907-08. Johansson, Emma: Arkitekten Karl Güettler och Nynäshamn. Villa- och badortsarkitektur 1906-13. Nynäshamn, 1991. Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1916, Fant, E: Folkskoletäflingen; ibid år 1909, Utställningen. Skånska föreningen för byggnadskultur (utgivare): Ritningar till skånska prästgårdar. Lund,1919. Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
444

-Id
444
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076370
-Id
011034076370
-System
DigitaltMuseum