Arrhenius, Svante (1859 - 1927) [sv]

Arrhenius, Svante (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Svante August Arrhenius, född i Uppsala 19 februari 1859, död 2 oktober 1927, var en svensk fysiker och kemist. Arrhenius var professor i fysik vid Stockholms högskola 1895-1905 och den förste svenska nobelpristagaren i kemi 1903. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/01/2018 16:08:04
02/07/2022 05:16:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7160befe-cb04-414c-ad19-1e27a47b875b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arrhenius, Svante
Swedish

First name
Svante
Swedish

Last name
Arrhenius
Swedish

Alternative name
Svante Arrhenius
Swedish

Title
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Svante August Arrhenius, född i Uppsala 19 februari 1859, död 2 oktober 1927, var en svensk fysiker och kemist. Arrhenius var professor i fysik vid Stockholms högskola 1895-1905 och den förste svenska nobelpristagaren i kemi 1903.
Swedish

Wikipedia

Birth
19/02/1859

-Time
19/02/1859
Death
02/10/1927

-Time
02/10/1927
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Svante August Arrhenius, född i Uppsala 19 februari 1859, död 2 oktober 1927, var en svensk fysiker och kemist. Arrhenius var professor i fysik vid Stockholms högskola 1895-1905 och den förste svenska nobelpristagaren i kemi 1903. Han brukar tillsammans med Ostwald och van't Hoff räknas som den fysikaliska kemins grundare. Han ligger begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala. Arrhenius disputerade den 26 maj 1884 vid Uppsala universitet, där han bland annat framlade grundtankarna om den elektrolytiska dissociationsteorin, vilken ersatte Faradays felaktiga beskrivning av reaktionen mellan två materiefaser. Till en början bedömdes avhandlingen som undermålig och inte av den kvalitet som var nödvändig för att bli docent. Sedermera, med Ostwalds hjälp uppdagades Arrhenius skarpsinnighet och originalitet, och han utnämndes till docent i fysikalisk kemi i Uppsala. Senare fortsatte han sitt arbete och utnämndes till professor vid Stockholms högskola. Det var Arrhenius som först upptäckte växthuseffekten år 1896, det vill säga koldioxidens förmåga att stänga inne värmestrålning. På detta sätt förklarade han sin teori om växlingen mellan istider och varma perioder beroende på växlingar i atmosfärens koldioxidhalt. Svante Arrhenius var en av dem som stödde teorin om att livet kom till jorden genom ett meteoritnedslag. Arrhenius var rektor för Stockholms högskola 1897-1902. Han satt också i styrelsen för Statens rasbiologiska institut under dess tidiga år. Arrhenius var även populärvetenskaplig författare och skrev Världarnas utveckling (1906), Människan inför världsgåtan (1907), Smittkoppar och deras bekämpande (1913), Stjärnornas öden (1915) samt Kemien och det moderna livet (1919). Han bidrog till Nordisk familjebok under signaturen S. A-s. Han blev 1899 ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala, 1900 av Fysiografiska sällskapet i Lund, 1901 av Kungliga Vetenskapsakademien och 1903 av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. På hösten 1909 bildades i Stockholm Svenska sällskapet för rashygien med zoologen Vilhelm Leche som ordförande och Svante Arrhenius som styrelseledamot. Svante Arrhenius är far till Olof Wilhelm Arrhenius och släkt med den lundensiska släkten Dahlgren och släkten Örnevik/Ärlerud. (wikipedia, 2010-04-29)

Swedish

Residence
, , Sverige, Europa [sv]

-Place reference
, , Sverige, Europa [sv]
--Place (text)
Sverige, Europa
Swedish
Carlotta-SMVK
1569961

-Id
1569961
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460906
-Id
021037460906
-System
DigitaltMuseum