Rodenstam, Stina (1868 - 1936) [sv]

Rodenstam, Stina (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Slöjd- och hushållslärare, hemslöjdspionjär. [sv]
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/09/2016 11:00:52
16/01/2021 08:59:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/712eb93f-3691-4acb-9924-8214041067e5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rodenstam, Stina
Swedish

First name
Stina
Swedish

Last name
Rodenstam
Swedish

Alternative name
Jansson, Kristina
Swedish

Rodenstam, Kristina
Swedish

Description
Slöjd- och hushållslärare, hemslöjdspionjär.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1868

-Time
1868
Death
1936

-Time
1936
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Rodenstam, Kristina (Stina), född Jansson, 1868–1936, slöjd- och hushållslärare, hemslöjdspionjär
Stina Rodenstam studerade till slöjdlärarinna vid Praktiska Arbetsskolan i Stockholm, utexaminerades 1891 och blev lärare i pedagogisk slöjd vid Ateneum för flickor i Stockholm och år 1893 blev hon, efter vidare studier, lärarinna vid lärarinnekursen i huslig ekonom vid Ateneum.
Stina Rodenstam kom att intressera sig för hemslöjd och engagerade sig framför allt i Hälsinglands folkkultur och dess textila rikedomar. Rodenstam insåg i sin kontakt med kvinnorna i Hälsingland att det fanns en överproduktion av textilier och 1908 öppnade hon en butik för hemslöjdsalster. Hon ordnade även hemslöjdskurser som kom att bli årligt återkommande. Hon komponerade även själv tyger och broderier. Hon inrättade en vävateljé och engagerade en del kända konstnärer till att göra förlagor till mattor och större textilier.
Hälsinglands hemslöjdsutställning vid Stockholmsutställningen 1909 ordnades av Stina Rodenstam som också kom att arrangera fler hemslöjdsutställningar genom åren bland annat år 1914 på ”Baltiska utställningen” i Malmö.
1912 bildade tio hemslöjdsföreningar från landsorten Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund, SHR. En av stiftarna var Öfre Helsinglands hemslöjdsförening där Stina Rodenstam var en centralgestalt, liksom hon blev i Riksförbundet.
Stina Rodenstam var den första innehavaren av tjänsten som statens instruktör i husslöjd, föregångare till dagens hemslöjdskonsulenter.
/Ulrika Sundberg
Källor:
Nordiska museet (2005). Den feminina textilen: makt och mönster. Stockholm: Nordiska museets förlag.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stina_Rodenstam hämtad 2015-11-06http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stina-rodenstam (hämtad 2015-11-06)

Swedish

Occupation
-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Reference
Nordiska museet (2005). Den feminina textilen: makt och mönster. Stockholm: Nordiska museets förlag
Swedish

Primus Nordiska museet
104188

-Id
104188
-System
Primus Nordiska museet
DigitaltMuseum
021036011739
-Id
021036011739
-System
DigitaltMuseum