Terminologi for forvaltning, drift og vedlikehold av kulturhistoriske bygninger [no]

Prosjektet Primus bygning FDV-modul utvikler system for forvaltning, drift og vedlikehold av kulturhistoriske bygninger. I KulturNav utvikles felles terminologi til bruk i modulen.

Målet med modulen er:

  • Oppdatert og løpende oversikt over tilstand og skader for planlegging og prioritering
  • Umiddelbar dokumentasjon av utført arbeid for vedlikeholdshistorikk
  • Støtte Norsk standard

Prosjektet er finansiert av Lillehammer museum, MiST, Anno Museum, Norsk Folkemuseum, Jærmuseet, Akershusmuseet, Sunnmøre Museum, Ryfylkemuseet og Kulturrådet. Løsningen utvikles av KulturIT i samarbeid med prosjektgruppen som består av de nevnte museene.[no]