Rodéhn, Carl (1829-1908) (1829 - 1908) [sv]

Other languages: Rodéhn, Carl (1829-1908) (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Carl Rodéhn, född 4 maj 1829, Karlskrona, död 1908, flaggstyrman. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 22:03:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/70594d79-f8cd-44cc-bcd9-8231d2e9e922 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rodéhn, Carl (1829-1908)
Swedish

First name
Carl
Swedish

Last name
Rodéhn
Swedish

Title
styrman

-Title
styrman
Swedish
Description
Carl Rodéhn, född 4 maj 1829, Karlskrona, död 1908, flaggstyrman.
Swedish

Birth
1829

-Time
1829
Death
1908

-Time
1908
Biography

Carl Rodéhn, född 4 maj 1829, Karlskrona, död 1908, flaggstyrman. Vid 10 års ålder blev han antagen till skeppsgosse. Som skeppsgosse var han kommenderad på fregatten Josephin 1844, den äldre briggen Snappopp 1845 och på långfärden med fregatten Eugenie 1846-1847. År 1851-53 deltog han i fregatten Eugenies jordomsegling. Han var också sakkunnig på den allmänna etnografiska utställningen (se katalogkort för 1908.03.0001, Etnografiska museet). År 1882-1883 var han i officerstjänst i båtsmanskasern samt 1883-1884 var han adjutant hos kommendanten å fästningen Kungsholmen. (Örlogsposten 1950)

Han var bror till Andreas Rodéhn och kusin till en annan Rodéhn som också hette Carl.ch kusin till en annan Rodéhn som också hette Carl.

Swedish

Residence
, , Karlskrona, Blekinge [sv],

-Place reference
, , Karlskrona, Blekinge [sv],
--Place (text)
Karlskrona, Blekinge
Swedish
Carlotta-SMVK
2777060

-Id
2777060
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461981
-Id
021037461981
-System
DigitaltMuseum