Ålands sjösäkerhetscentrum [sv]

Other languages: Ålands sjösäkerhetscentrum (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Ålands sjösäkerhetscentrum (Maritime Safety Center) anordnar sjösäkerhetskurser, säkerhets- och brandbekämpningskurser för sjöpersonal och sjösäkerhetsevenemang för företag och privata grupper . [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:52:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/70413673-5615-4601-9081-18fdd1f88959 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålands sjösäkerhetscentrum
Swedish

Description
Ålands sjösäkerhetscentrum (Maritime Safety Center) anordnar sjösäkerhetskurser, säkerhets- och brandbekämpningskurser för sjöpersonal och sjösäkerhetsevenemang för företag och privata grupper .
Swedish

History

Ålands sjösäkerhetscentrum är underställd Ålands landskapsregering.
I centret finns brandövningsfält, övningshamn och övningsbassäng. Centret driver även skolfartyget Michael Sars i samarbete med Sjöfartsakademin på Åland.

Swedish