Almkvist, Sune Lison (1886 - 1975) [sv]

Almkvist, Sune Lison (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Sune Lison Almkvist, med. lic. Även framstående idrottsman. Grundade Sv. bandyförb. och var ordförande där 1925-50. Son till Herman Almkvist, professor i semitiska språk. Skänkt 6 föremål från Mindre Asien och Nordafrika, inv. 56.40. till Etnografiska museet, Stockholm/US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:23:30
04/07/2020 06:00:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7030e1f6-e4d0-4d29-a2dd-79ce2fa5a089 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Almkvist, Sune Lison
Swedish

First name
Lison Sune
Swedish

Last name
Almkvist
Swedish

Description
Sune Lison Almkvist, med. lic. Även framstående idrottsman. Grundade Sv. bandyförb. och var ordförande där 1925-50. Son till Herman Almkvist, professor i semitiska språk. Skänkt 6 föremål från Mindre Asien och Nordafrika, inv. 56.40. till Etnografiska museet, Stockholm/US
Swedish

Wikipedia

Birth
1886

-Time
1886
Death
1975

-Time
1975
Biography

Sune Lison Almkvist, med. lic. Även framstående idrottsman. Grundade Sv. bandyförb. och var ordförande där 1925-50. Son till Herman Almkvist, professor i semitiska språk. Skänkt 6 föremål från Mindre Asien och Nordafrika, inv. 56.40. till Etnografiska museet, Stockholm/US

Swedish

Carlotta-SMVK
1143811

-Id
1143811
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460857
-Id
021037460857
-System
DigitaltMuseum