satin

Other languages: sateng (norwegian bokmål), satin (swedish), pomsi (finnish), satin (danish), satín (icelandic), satin (french), atlasbindung (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
En av grundbindningarna karakteriserad av att alla bindepunkter åtskiljas i alla riktningar av en eller flera varptrådar och av ett eller flera inslag. Rapporten består alltid av samma antal varp- som inslagstrådar. Minsta antalet är 5. Är skridningstalet hela tiden detsamma, bildas skönjbara diagonaler i vävnaden. En satinbindning definieras genom att man anger: antalet varptrådar i rapporten = det antal skaft som fordras för vävningen samt bindningens skridningstal. Ex sv 5-skaftad satin me... En av grundbindningarna karakteriserad av att alla bindepunkter åtskiljas i alla riktningar av en eller flera varptrådar och av ett eller flera inslag. Rapporten består alltid av samma antal varp- som inslagstrådar. Minsta antalet är 5. Är skridningstalet hela tiden detsamma, bildas skönjbara diagonaler i vävnaden. En satinbindning definieras genom att man anger: antalet varptrådar i rapporten = det antal skaft som fordras för vävningen samt bindningens skridningstal. Ex sv 5-skaftad satin med skridningstal 2, da 5-skaftet sateng med skridningstall 2, en 5-end satin, interruption 1, fr satin de 5, interruption 1 eller décochement 2, ty 5-bindige atlasbindung mit fortschreitungszahl 2. Jfr Oregelbunden satin och Skridningstal. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2016 07:45:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/70291ea2-3b72-4c08-8caf-bca243c01fd2 | RDF/XML | JSON-LD
Label
satin
English

sateng
Norwegian bokmål

satin
Swedish

pomsi
Finnish

satin
Danish

satín
Icelandic

satin
French

atlasbindung
German

Alternative label
atlasbindning
Swedish

satiini
Finnish

atlask
Danish

ormeldúkur
Icelandic

Description
En av grundbindningarna karakteriserad av att alla bindepunkter åtskiljas i alla riktningar av en eller flera varptrådar och av ett eller flera inslag. Rapporten består alltid av samma antal varp- som inslagstrådar. Minsta antalet är 5. Är skridningstalet hela tiden detsamma, bildas skönjbara diagonaler i vävnaden. En satinbindning definieras genom att man anger: antalet varptrådar i rapporten = det antal skaft som fordras för vävningen samt bindningens skridningstal. Ex sv 5-skaftad satin med skridningstal 2, da 5-skaftet sateng med skridningstall 2, en 5-end satin, interruption 1, fr satin de 5, interruption 1 eller décochement 2, ty 5-bindige atlasbindung mit fortschreitungszahl 2. Jfr Oregelbunden satin och Skridningstal.
Swedish

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish