Residence permit Place holder

Oppholdstillatelse (norwegian bokmål), Opphaldsløyve (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:01
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/oppholdstillatelse
Label
Residence permit
English

Oppholdstillatelse
Norwegian bokmål

Opphaldsløyve
Norwegian nynorsk

Not used label
Arbeidsinnvandring
Norwegian nynorsk

Arbeidsinnvandring
Norwegian bokmål

Bosettingstillatelse
Norwegian bokmål

Busetjingsløyve
Norwegian nynorsk

Busettiingsløyve
Norwegian nynorsk

Busettiingsløyve
Norwegian bokmål

Familiegjenforening
Norwegian bokmål

Familiegjenforening
Norwegian nynorsk

Familieinnvandring
Norwegian nynorsk

Familieinnvandring
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Løyve til å opphalde seg i landet permanent eller for ei kortare elle lengre tid.
Norwegian nynorsk