Wischmann, Carl Christian (1819 - 1894) [no]

Wischmann, Carl Christian (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:18:39
24/09/2022 08:05:43
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6f91f5dc-22b0-4cf4-b6fe-dd3c84fc0aec | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wischmann, Carl Christian
Norwegian bokmål

First name
Carl Christian
Norwegian bokmål

Last name
Wischmann
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1819

-Time
1819
Death
1894

-Time
1894
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Ålborg 05.07.1819, død i Christiania 08.05.1894. Sønn av tollbetjent Hans Peter W. (1774-) og Bodil Kirstine Pettersen (1780-), gift 1) i Bergen 19.8.1852 med Dorothea Catharina Johanne Sigfred Haase, 2) (i Christiania) med jomfru Christensen, 2 døtre, 3) med Mathilde Alvilde Hansen (11.6.1848-), datter av skreddermester A. H. i Christiania, 2 sønner. Han daguerreotyperte først i Aarhus, hvor han kalte seg Portraitmaler, så i Stavanger høsten 1848 og de påfølgende år. I 1849 var han i Trondhjem og i Bergen 1850-53. Wischmann har selv oppgitt at han startet sitt firma i 1847, men da han giftet seg i Bergen første gang i 1852 kaltes han for metalarbeider og artist. Han var også kjemiker. I Bergen var han en tid i kompaniskap med Hans Krum; "Wischmann & Krum". I 1853 startet han atelier i Christiania, etter å ha vært ca. 1 år i Kiel, og drev dette med skiftende adresser til sin død. Firmaet må ha fortsatt også etterpå, men natt til 1. nyttårsdag 1900 brente atelieret. I 1857 forlyder det at "Prindsen (senere Oscar II) med høie Gemalinde og Datter har ladet sig photographere hos Wischmann og skal sælges i fru Ankers (Kammerherreinde Eugenie Bernhardine A.) Boutik". NBO har en katalog i bilder med navn på de fotograferte, av Wischmanns første produksjon i Christiania, oppklebet i en skomakers kasserte regnskapsprotokoll fra 1870-årene.

Virkested:
1849: Trondheim
1850-1853: Bergen
1853-1894: Oslo
1857 -1860: Oslo;Østre Gade 18
1865: Oslo; Drammensveien 2
1866-0000: Oslo; Drammensveien (senere Stortingsgaden) 4
1848-1851: Stavanger;Øvre Strandgate 32 og Øvre Strandgate 17
1899: Oslo; Karl Joh. gd. 15

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Norske fotosamlinger, 1989
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Erlandsen, Roger: Frå kunstnar til handverkar. Fotografene i Bergen 1840-65. Hovudfagsoppgåve i historie. Universitetet i Bergen, 1982
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3061

-Id
3061
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009335

-Id
021036009335
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
E863E2D4-80F9-4D3C-A418-33A5E4AF002A

-Id
E863E2D4-80F9-4D3C-A418-33A5E4AF002A
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål