Tidligere eier (40)

Tidligere eier (norwegian bokmål), Tidigare ägare (swedish), Tidlegare eigar (norwegian nynorsk)

Navnerolle (A.1.9) [no]

Last changed
15/09/2021 09:25:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6f84738d-7cae-4c2f-acea-0c29d036e03e | RDF/XML | JSON-LD
Label
Tidligere eier
Norwegian bokmål

Tidigare ägare
Swedish

Tidligere eier
All languages

Tidlegare eigar
Norwegian nynorsk

Alternative label
40
Norwegian bokmål

31
Swedish

Code
40
Editorial note
(erstatter 41, 42 og 43)
Norwegian bokmål