2134 ØSTVAND (Poståpneri) [no]

2134 ØSTVAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:55:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6f29a466-90e1-4df5-8df1-e1629a57a090 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2134 ØSTVAND
Norwegian bokmål

Alternative name
ØSTVAND
Norwegian bokmål

Establishment
22/09/1885 Nord-Odal (Kommune) [no], ,

-Time
22/09/1885
-Place reference
Nord-Odal (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/01/1998

-Time
31/01/1998
Code
2134
Type
Norwegian bokmål

History

ØSTVAND poståpneri, i Mo, i Nordre Odalen herred, Vinger og Odalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1884, 13.7.1885 og skriv av 22.9.1885, med virksomhet fra 1.10.1885. Sirk. 21, 22.9.1885.

I en eldre poståpnerprotokoll nevnes 1.11.1885, men dette er ikke bekreftet.

Samtidig med opprettelsen ble igangsatt tre ganger ukentlig kjørende bipost mellom Skarnæs og Østvand om Opstad og Garvig i stedet for den tidligere tre ganger ukentlige gående bipost mellom Nordre Odalen og Skarnæs, dessuten en tre ganger ukentlig gående bipost mellom Slaastad og Skarnæs. Hovedforbindelsen ble sendt med Kongsvingerbanen, som åpnet for trafikk fram til Kongsvinger i 1862, via Skarnæs.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 endret til AUSTVATN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1900 lagt under Kongsvinger postkontor. Sirk. 26, 30.6.1900.

Fra 1.1.1951 lagt under Skarnes postkontor. Sirk. 33, 15.12.1950.

Fra 1.7.1971 igjen lagt under Kongsvinger postområde. Sirk. 28, 15.6.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2134 AUSTVATN ble lagt ned fra 1.2.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 32, 17.12.1997, og Sirk. 34, 29.12.1997.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble antakelig først levert i 1888.

(2134)
Poståpnere/styrere:
Lærer Reinhardt Larsen 1.10.1885 (f. 1847).
Landh. Carl Nygaard 1.7.1922 (f. 1891).
Hugo Nygård midlertidig fra ca 1945, fast 1.8.1948 (f. 1914, død 1.12.1954).
Randi Nygård (Kamrat Herang) midlertidig fra 4.2.1953, kst. 1.3.1955, fast 1.7.1955 (f. 1915).
Postkass. Aase Bentzen 1.9.1985 (f. 1943).
Førstepostfullm. Gun Eli Grønlibråten 9.10.1989 (f. 1957).

Årlig poståpnerlønn var i 1885 kr 50,-, i 1894 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 22/09/1885 31/01/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
22/09/1885 31/01/1998
--Earliest time
22/09/1885
--Latest time
31/01/1998
DigitaltMuseum
021166440667

-Id
021166440667
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål