Description
Varvsägare, vd CR-yacht. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/03/2015 07:56:38
04/12/2021 07:08:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6f1ffb59-afee-4577-b560-113ffec31dbf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rutgersson, Mattias
Swedish

First name
Mattias
Swedish

Last name
Rutgersson
Swedish

Title
VD

-Title
VD
Swedish
Description
Varvsägare, vd CR-yacht.
Swedish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Mattias Rutgersson är son till Charles Rutgersson som startade CR-yacht ett mindre båtvarv för segelbåtar på Orust. Det är ett familjeföretag där flertalet familjemedlemmar är verksamma i olika roller. Mattias började som ung att jobba i företaget med olika saker, men blev senare VD för det.

Swedish

Child Of
Reference
Sjöhistoriska museets arkiv. Intervju med Mattias Rutgersson. SMM F4BA:25
Swedish

DigitaltMuseum
021036011858
-Id
021036011858
-System
DigitaltMuseum