4260 NORDBØ PAA KARMØEN (Poståpneri) [no]

4260 NORDBØ PAA KARMØEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:14:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6f12df8e-e265-4ef9-a78e-2e625ca16acf | RDF/XML | JSON-LD
Name
4260 NORDBØ PAA KARMØEN
Norwegian bokmål

Alternative name
NORDBØ PAA KARMØEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/04/1914 Karmøy (Kommune) [no], ,

-Time
01/04/1914
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
4260
Type
Norwegian bokmål

History

NORDBØ PAA KARMØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Salhus, i Torvestad herred, Stavanger amt, under Haugesund postkontor, ble underholdt fra 1.4.1913. Sirk. 12, 18.3.1913.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet NORDBØ PÅ KARMØEN.

Navnet ble fra 1.1.1921 endret til NORDBØ PÅ KARMØY. Sirk. 69, 22.12.1920.

Poståpneriet ble fra 1.10.1965 lagt under Kopervik postkontor. Sirk. 29, 20.8.1965.

Navnet ble fra 1.3.1966 endret til TORVASTAD. Sirk. 4, 3.2.1966.

Ble fra 1.5.1971 igjen lagt under Haugesund postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedstrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4260 TORVASTAD tildelt postnr 4298.

(4260)
Poståpnere/styrere:
Landh. Mathias Nordbø 1.4.1913 (f.1843).
Antakelig vikarer i tiden 1.7.1921--1.7.1925.
Thea Wegner Nordbø tilsatt fra 1.7.1925 (f.1896).
Poståpner Anfin Anfinsen 1.7.1965 (f.1920).
Posteksp.D Hilda Åsta Anfinsen midlertidig fra 1.3.1981, fast 1.7.1985 (f.1934).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1916, da årlig lønn ble satt til kr 50,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1914 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1914 ?
--Earliest time
01/04/1914
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441515

-Id
021166441515
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål