User involvement in school Place holder

Brukermedvirkning i skolen (norwegian bokmål), Brukarmedverknad i skulen (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:56
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/brukermedvirkning-i-skolen
Label
User involvement in school
English

Brukermedvirkning i skolen
Norwegian bokmål

Brukarmedverknad i skulen
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Brukermedvirkning omfatter hjem-skolesamarbeid og elevmedvirkning. Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke gjennom råd og utvalg.
Norwegian bokmål

Brukarmedverknad omfattar heim-skulesamarbeid og elevmedverknad. Alle elevar har rett til å medverke og påverke eigen skulekvardag. Alle foreldre har rett til å medverke gjennom råd og utval.
Norwegian nynorsk