Tengbom, Ivar (1878 - 1968) [sv]

Tengbom, Ivar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:43
10/08/2019 00:24:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6de38e9d-e5f3-460e-9f59-eebecef5b0f0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tengbom, Ivar
Swedish

First name
Ivar
Swedish

Last name
Tengbom
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
07.04.1878 Nynäs

-Time
07.04.1878
-Place reference
Nynäs

--Place (text)
Nynäs
Swedish
-Time
06.08.1968
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTL 1898, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1898-1901, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Lallerstedt 1901-1903.
Arkitektkontor tillsammans med Ernst Torulf i Stockholm och Göteborg 1906-1912.
Egen verksamhet i Stockholm från 1912.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1907, generaldirektör och chef 1924-1936.
Slottsarkitekt för Stockholms slott 1922-1958 och Drottningholms slott 1922-1961.

Andra uppdrag: Redaktör för tidskriften Arkitektur 1908-1911.
Inspektor vid Östra Real i Stockholm från 1929.
Ledamot i styrelsen för Barnsjukhuset Simon & Mathilda Sachs minne.
Ledamot i direktionen över Danviks hospital 1933.

Lärarverksamhet: Professor vid KKH 1916-1920, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Tävlingar: Ett flertal tävlingar bland annat: Rådhustävling Eldkvarnstomten i Stockholm 1903-1904 tillsammans med Ernst Torulf.
Andra rådhustävlingen Eldkvarnstomten i Stockholm 1905 tillsammans med Ernst Torulf, motto Lilla Putte.
Ny kyrka och församlingshus för Östermalms församling, Engelbrektskyrkan i Stockholm 1906 tillsammans med Ernst Torulf.
Borås rådhus 1907 tillsammans med Ernst Torulf, 1:a pris.
Katarinatraktens ordnande, 1910 tillsammans med Ernst Torulf, inköp.
Högalidskyrkan i Stockholm 1911 tillsammans med Ernst Torulf, 1:a pris.
Stockholms Enskilda Bank 1912, 1:a pris.
Svenska kyrkan i Paris 1909 tillsammans med Ernst Torulf, 3:e pris.
Stockholms konserthus 1920, delat 1:a pris.
Bonnierhuset i Stockholm 1938 tillsammans med Anders Tengbom, 1:a pris.
Fagersta lasarett 1943.Resor: Stipendieresa, huvudsakligen Frankrike, 1905-1906.

Medlemskap: STF från 1902, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FrKA 1917, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, preses 1943-1953.
Ledamot IVA 1925, Ingenjörsvetenskapsakademien.
Ledamot HA 1948.
Ordförande i Samfundet S:t Erik 1950-1957, Tessininstitutet 1953-1959.
Ledamot i Preuss Akademie der Künste Berlin, Zentral-Vereinigung der Architekten Österreichs.
RIBA, Royal Institute of British Architects,
The Architectural League of New York, Sovjetunionistische Akademie für Architektur.
Hedersledamot i Royal Academy London 1947, Accademia di San Luca Rom, AIA 1948, American Institute of Architects, Akademie for de skønne kunster Köpenhamn 1954.
Teknisk hedersdoktor i Göteborg, Stuttgart, Darnstadt, Wien.

Egna skrifter: Stockholms enskilda bank 1916.
Högalidskyrkan 1923.
Stockholms konserthus 1926.
Svenska tändsticksbolagets huvudkontor 1931.
Artiklar i Arkitektur och dekorativ konst, Teknisk tidskrift, Byggmästaren, Ord och Bild m fl, bl a: Teknisk tidskrift/A 1917 sid 138, Privatbostad på Solsidan för Dir H E Henke; ibid år 1917 sid 132, Privatbostad i Stockholm åt V Häradshövding Walter Philipson; ibid år 1920 sid 136, Tillbergs hus, Diplomatstaden; ibid år 1921 sid 28, Sporrongs nybyggnad.
Byggmästaren 1938:12 sid 121, Ankara tur och retur; ibid år 1941:6 sid 69, Svenska institutet i Rom; ibid år 1944:14 sid 239, Åtvidabergshuset; ibid år 1946:2 sid 21, Torben Grut in memoriam; ibid år 1946:9 sid 147, Vår kontakt med byggnadsstyrelsen; ibid år 1946:14 sid 33, Åhlén & Åkerlunds förlagshus vid Torsgatan, Stockholm; ibid år 1951:12 sid 185, Bonnierhuset; ibid år 1952-A:9 sid 179, Påbyggnad av Grand Hôtel i Stockholm; ibid år 1953-A:5 sid 97; Om restaurering. Bilder från ett par senare arbeten (Bondeska palatset, nuvarande Högsta Domstolen och Arvfurstens palats); ibid år 1955-A:3 sid 65, Erik Lallerstedt 1864-1955.

Verk ett urval:
Stockholms enskilda bank vid Kungsträdgården, Stockholm 1912-1915.
Stockholm enskilda bank, filial, Hornsgatan 1-3, Stockholm 1913-1915.
Villa för justitierådet E Trygger, Nobelgatan 3, Diplomatstaden, Stockholm 1913-1914.
Villa för häradshövding K Tillberg, Nobelgatan 9, Diplomatstaden, Stockholm 1919.
Borås enskilda bank, Stora torget, Borås 1915.
Johnsonhuset, Stureplan 3, Stockholm 1918.
Enskilda banken i Vänersborg, Kungsgatan 11 - Edsgatan 27, Vänersborg 1921.
Tobaksmonopolet, Maria Bangata 2-6, Stockholm 1917-1922 (fasader), kontor 1938.
Sporrong & Co, Kungsgatan 17, Stockholm 1921.
Högalidskyrkan, Stockholm 1917-1923.
Konserthuset, Stockholm 1926.
Handelshögskolan, Sveavägen 65, Stockholm 1926.
Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm 1928.
Citypalatset, Norrmalmstorg 1-3, Stockholm 1930-1932.
Esselte-huset, Vasagatan 14-18, Stockholm 1928-1934.
AB Borås Bank, Västerlånggatan 30-32, Borås 1926-1928.
Grand hotell, Stockholm, ombyggnad 1925, om- och påbyggnad 1955, tillsammans med A Tengbom.
Örebro sparbank, Drottninggatan 20, Örebro 1932-1934.
Svenska institutet i Rom 1940.
Åtvidabergshuset, Hamngatan 3 - Kungsträdgårdsgatan, Stockholm 1943-1944.
Sparbanken i Enköping, Torggatan 32 - Gustav Adolfsplan, 1939-1944.
Bonnierhuset, Torsgatan 19-23, Stockholm 1946-1949, tillsammans med Anders Tengbom.
Halmstads kyrka 1941, restaurering.
Skara domkyrka 1949, restaurering.
Bondeska palatset, Riddarhustorget 8, Stockholm 1949, restaurering.
Televerket med Flemingska palatset, Stockholm 1960, restaurering.
Västergötland, Härjevads kyrka 1915.
Stockholm, Högalidskyrkan 1916-1923.
Uppland, Hallstaviks kyrka, Häverö sn 1932.
Skåne, Höganäs kyrka 1932–1933. Ritning daterad 1921.
Västerbotten, Robertsfors, Bygdeå sn 1956-1957.
Tengbom & Torulf, arkitektkontor: Rådhus i Borås 1909; Sachska barnsjukhuset, Årstalunden, Stockholm 1910. Om- och tillbyggnad 1950 tillsammans med A Tengbom; Halmstads sparbank, Storgatan 8, Halmstad 1912-1914 samt Arvika kyrka, Värmland, 1909-1911.

Swedish

Parent Of
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 572.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 226.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Bonniers lexikon; Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 129.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Svensk arkitektur - Ritningar 1640 - 1970. Stockholm, 1986.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Tengbom, Anders (red): Ett arkitektkontor i Gamla Stan. 1976.
Edblom, Anna Karin: Tändstickspalatset. En studie i svensk tjugotalsarkitektur. C-uppsats vid Uppsala Universitet, VT 1984.
Tengbom, Anders (red): Tengboms. Ett arkitektkontors utveckling sedan 1905. Stockholm, 1991.
Rebecka Millhagen, Handelshögskolan i Stockholm. Byggnaderna och stadsmiljön, Stockholm 1995.
Gumælius, Marianne: Ivar Tengbom och nationalromantiken. 60-poängs uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, VT 1997.
Bergström, Anders: Arkitekten Ivar Tengbom - byggnadskonst på klassisk grund. Doktorsavhandling vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan 2001.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1905 sid 81, Grut, Torben: Andra rådhustävlingen. Eldkvarnstomten. Motto: Lilla Putte, tillsammans med Torulf; ibid år 1906 sid 94, Täflingen för ny kyrka jämte församlingshus för Engelbrekts församling i Stockholm; ibid år 1907 sid 17, Täflingen för nytt rådhus i Borås; ibid år 1910 sid 113, Ericson, Sigfrid: Borås rådhus. Arkitekter Tengbom och Torulf; ibid år 1910 sid 1, Katarinatraktens ordnande. Pristäflingens resultat; ibid år 1912 sid 17, Benckert, Elis: En kyrka (Arvika); ibid år 1915 sid 105, Bergsten, Carl: Stockholms enskilda banks nybyggnad, Kungsträdgården. (Ur arkitektens beskrivning sid 192); ibid år 1919 sid 161, Svenska kyrkan, Paris (tävling); ibid år 1921 sid 1, Asplund, Erik Gunnar: Konserthuset.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1916 sid 705; ibid år 1924 sid 630; ibid år 1928 sid 444.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1968:10, Linn, Björn: Ivar Tengbom 1878-1968.
'Tändstickspalatset och Ivar Tengboms formspråk' i Arkitektur 1988/5.
Svenska Dagbladet 1968-08-08, dödsruna av H Ahlberg.
Dagens Nyheter 1968-08-08, dödsruna av E v Z.
Arbetet 1968-08-09, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Alternative id
Primus: 461

-Id
461
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034077405

-Id
011034077405
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish