Falk, Gustaf Adolf (1882 - 1925) [sv]

Falk, Gustaf Adolf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:23
23/01/2021 00:37:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6dd10e8f-ebce-4134-854e-9868241f9267 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Falk, Gustaf Adolf
Swedish

First name
Gustaf Adolf
Swedish

Last name
Falk
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
23/09/1882
-Place reference
--Place
-Time
10/05/1925
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: BY 1902, Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm: Bysan.
Tillfällig elev vid KTH 1903-1905, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid arkitektkontor 1906-1910.
Egen verksamhet 1911-1925.

Tävlingar: Svenska kyrkan i Paris 1909.
Ny kyrka i Skellefteå 1916, inbjuden tillsammans med Knut Nordenskjöld, Fredrik Falkenberg och Gustav Holmdahl.

Medlemskap: STF 1916-1925, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Byggmästaren år 1923 sid 69, Enfamiljshus vid Tysta Gatan.

Verk ett urval:
Svenska kyrkan i Paris.
Odinskolan i Göteborg.
Skellefteå kyrka, tillsammans med K Nordenskjöld.
Byggnader i Stockholm: Hyreshus, Linnégatan 7 - Brahegatan 16, 1914, om- och påbyggnad; Hyreshus, Storgatan 55 - Lovisagatan 2, 4, 1914-1915; Bostadshus, Tysta Gatan 7, 10, 12 och 14, 1917-1919; Hyreshus, Banérgatan 45 - Wittstocksgatan 14, 1918-1923; Hyreshus, Banérgatan 37, 39, 41, 1918-1924; Hyreshus, Strandvägen 65 och 67 - Linnégatan 104, 1922-1923, tillsammans med K Nordenskjöld; Hyreshus, Fridhemsgatan 6 - Pontonjärsgatan 49, 1922-1923; Hyreshus, Wittstocksgatan 1, 3 och 5 - Värtavägen 16 och 18 - Valhallavägen 154, 1921-1925; Hyreshus, Rutger Fuchsgatan 5 - Ringvägen 112 - Östgötagatan 70, 1923-1924; Hyreshus, Ulrikagatan 2 och 4, 1924-1925; Hyreshus, Östermalmsgatan 95, 1924-1925; Duvnäsgatan 1 - Gruvbacken 2, 1924-1925; Hyreshus, Linnégatan 73 och 75, 1925-1926; Hyreshus, Karlavägen 87 - Karlaplan 7 - Östermalmsgatan 100, 1925-1926; Sveavägen 124, 1925-1926; Hyreshus, Hornsgatan 57 - Rosenlundsgatan 1 A, 1925-1926, tillsammans med K Nordenskjöld; Odd Fellow-orden, Västra Trädgårdsgatan, 1926, tillsammans med K Nordenskjöld.
Hyreshus, villor och folkskolor i och utom Stockholm. Vissa arbeten fullföljda efter arkitektens död.
Villa Torrén i Storängen, 1907.
Kv Eternellen 48, Drottninggatan 42.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 686.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 63.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1909 sid 161, Ny svensk kyrka i Paris. Tävling; ibid år 1917 sid 126, Ny kyrka i Skellefteå. Tävling.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1925 sid 574.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1925 sid 121, G A Falk in memoriam.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Skänninge stads historia 1929, Vårfrukyrkan, historik.
Swedish

Primus
408

-Id
408
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076219

-Id
011034076219
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish