1900 FEDTSUND JERNBANESTATION (Poståpneri) [no]

1900 FEDTSUND JERNBANESTATION (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
10/10/2016 08:04:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6d919815-667e-41b3-ac79-cae267fc0f28 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1900 FEDTSUND JERNBANESTATION
Norwegian bokmål

Alternative name
FEDTSUND JERNBANESTATION
Norwegian bokmål

Establishment
15/11/1862 Fet (Historisk kommune) [no], ,

-Time
15/11/1862
-Place reference
Fet (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1900
Type
Norwegian bokmål

History

FEDTSUND JERNBANESTATION poståpneri, på jernbanestasjonen, i Fedt prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet den 15.11.1862.
Samtidig ble det tidligere Fet poståpneriet lagt ned. Sirk. 26, 8.11.1862.

I poststedsfortegnelsen 1863 er navnet skrevet FETSUND JERNBANESTATION.

Navnet endret til bare FETSUND i poststedsfortegnelsen 1883.

(FELTPOSTKTR NR. 32 (Ved Nordpartiet--Fetsund) var i virksomhet under øvelser i tiden 10. til 16.10.1916. Sirk. 36, 2.9.1916.)
Feltpostmester:
Posteksp. C. Torjusen 10.10.1916.

FETSUND poståpneri ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973 og fikk fra 1.1.1974 midlt. status av postktr. B. Sirk. 51, 28.12.1973.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 1900 FETSUND tildelt postnr 1901.

Datostempel av 1-rings type, tekst Fetsund med stenskrift bokstaver ble antakelig tilsendt først i 1870.

(1900)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Stasj.mester Johan B. Olsen 15.11.1862.
Stasj.mester C. M. Carlsen 15.5.1869.
Stasj.mester Michal Berntzen Hall Abel 21.4.1873.
Telegrafist Peder Johansen ble kst. 6.9.1892.
Stasj.mester John Jørgensen Melby 9.11.1892.
Sofie Melby (Thou) 1.7.1916 (f. 1889).
Anna Sofie Lillehaug (Høgby) ble kst. 1.1.1919 (f. 1898). Hadde tjenestefri i 6 mndr fra 1.11.1919 med Aslaug Lilleberg som vikar.
Postelev Jenny Prytz ble kst. 1.7.1929.
Jacob Knutsen 1.6.1937 (f. 1901).
Gunvor Hansen var midlt. fra 14.5.1945.
Ole Parken 1.4.1946 (f. 1904).
Poståpner Kåre Ringnes 1.2.1966 (f. 1913).
Førstesekr. Ole Kleven 1.11.1980 (f. 1950).
Anne Emilie Lian var vikar fra 1.6.1991.
Postmester (vikar) Anne Emilie Lian fra 1.1.1994.
Postst.yrerHilde Marie Tømte 1.11.1998.
Poststyrer (vikar) Astrid Egge Johansen fra 1.4.1999.
Postmester Kurt Kind 1.2.2001.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1864 1877 1890 1898 1909 1916
Spd. 36
Kr 400 600 720 900 1100

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/11/1862 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/11/1862 ?
--Earliest time
15/11/1862
--Latest time
?
Related to
FETSUND [no] Henvisning

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166440575

-Id
021166440575
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål