Fiskeridirektoratet (Samfunn) [no]

Other languages: Fiskeridirektoratet (norwegian bokmål)

Norske havbruksaktører (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Fiskeridepartementets rådgivende og utøvende organ i fiskeri-, havbruks- og havmiljøspørsmål. Direktoratet har en rekke oppgaver knyttet til forvaltningen av fiskeressursene og er ansvarlig for den ytre etaten som består av Kontrollverket og Rettledningstjenesten i fiskerinæringen. Havforskningsinstituttet ble skilt ut fra direktoratet i 1989. Fiskeridirektøren er den administrative leder av direktoratet, som har følgende avdelinger: administrasjon, ressurser, kyst og havbruk, statistikk og e... Fiskeridepartementets rådgivende og utøvende organ i fiskeri-, havbruks- og havmiljøspørsmål. Direktoratet har en rekke oppgaver knyttet til forvaltningen av fiskeressursene og er ansvarlig for den ytre etaten som består av Kontrollverket og Rettledningstjenesten i fiskerinæringen. Havforskningsinstituttet ble skilt ut fra direktoratet i 1989. Fiskeridirektøren er den administrative leder av direktoratet, som har følgende avdelinger: administrasjon, ressurser, kyst og havbruk, statistikk og edb.
Viktige saksområder er deltakelse i forhandlinger om fiskeriavtaler med andre land, frednings- og reguleringssaker, kvotefordeling, konsesjonsordninger innen fiske og oppdrettsvirksomhet, gjennomføring av ressurskontroll bl.a. i samarbeid med Kystvakten, utarbeiding av driftsøkonomiske undersøkelser i fiskeriene og havbruk, føring av fiskeristatistikk, oppgaver i forbindelse med oljevirksomhet, utøvelse av kvalitetskontroll, informasjons- og rettledningstjeneste m.m. [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
28/10/2016 12:49:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6d82e2ab-6d60-416c-b5be-689545f25f19 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fiskeridirektoratet
Norwegian bokmål

Description
Fiskeridepartementets rådgivende og utøvende organ i fiskeri-, havbruks- og havmiljøspørsmål. Direktoratet har en rekke oppgaver knyttet til forvaltningen av fiskeressursene og er ansvarlig for den ytre etaten som består av Kontrollverket og Rettledningstjenesten i fiskerinæringen. Havforskningsinstituttet ble skilt ut fra direktoratet i 1989. Fiskeridirektøren er den administrative leder av direktoratet, som har følgende avdelinger: administrasjon, ressurser, kyst og havbruk, statistikk og edb.
Viktige saksområder er deltakelse i forhandlinger om fiskeriavtaler med andre land, frednings- og reguleringssaker, kvotefordeling, konsesjonsordninger innen fiske og oppdrettsvirksomhet, gjennomføring av ressurskontroll bl.a. i samarbeid med Kystvakten, utarbeiding av driftsøkonomiske undersøkelser i fiskeriene og havbruk, føring av fiskeristatistikk, oppgaver i forbindelse med oljevirksomhet, utøvelse av kvalitetskontroll, informasjons- og rettledningstjeneste m.m.
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
1900
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Type

Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Hallenstvedt, Abraham. (2009, 14. februar). Fiskeridirektoratet. I Store norske leksikon. Hentet 28. oktober 2016 fra https://snl.no/Fiskeridirektoratet.
Norwegian bokmål