Almquist, Helge (1880 - 1944) [sv]

Almquist, Helge (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Helge Knut Hjalmar Almquist, född 17 december 1880 i Stockholm, död 29 februari 1944 i Stockholm, var en svensk riksarkivarie, professor, rektor och politiker. Efter mogenhetsexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1899, blev Almquist samma år student vid Uppsala universitet, där han blev filosofie kandidat 1902, filosofie licentiat där i januari 1907, filosofie doktor där 1908 med avhandlingen "Sverige och Ryssland 1595-1611", docent i historia där 1909 och professor i historia och statskun... Helge Knut Hjalmar Almquist, född 17 december 1880 i Stockholm, död 29 februari 1944 i Stockholm, var en svensk riksarkivarie, professor, rektor och politiker. Efter mogenhetsexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1899, blev Almquist samma år student vid Uppsala universitet, där han blev filosofie kandidat 1902, filosofie licentiat där i januari 1907, filosofie doktor där 1908 med avhandlingen "Sverige och Ryssland 1595-1611", docent i historia där 1909 och professor i historia och statskunskap vid Göteborgs högskola 1 juni 1915-1926, samt prorektor där 1923-1926. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:23:31
06/06/2020 05:00:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6d644b0d-35c2-4157-b22a-c52c1f13db0c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Almquist, Helge
Swedish

First name
Helge
Swedish

Last name
Almquist
Swedish

Title
professor

-Title
professor
Swedish
riksarkivarie

-Title
riksarkivarie
Swedish
Description
Helge Knut Hjalmar Almquist, född 17 december 1880 i Stockholm, död 29 februari 1944 i Stockholm, var en svensk riksarkivarie, professor, rektor och politiker. Efter mogenhetsexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1899, blev Almquist samma år student vid Uppsala universitet, där han blev filosofie kandidat 1902, filosofie licentiat där i januari 1907, filosofie doktor där 1908 med avhandlingen "Sverige och Ryssland 1595-1611", docent i historia där 1909 och professor i historia och statskunskap vid Göteborgs högskola 1 juni 1915-1926, samt prorektor där 1923-1926.
Swedish

Wikipedia

Birth
17/12/1880

-Time
17/12/1880
Death
29/02/1944

-Time
29/02/1944
Biography

Helge Knut Hjalmar Almquist, född 17 december 1880 i Stockholm, död 29 februari 1944 i Stockholm, var en svensk riksarkivarie, professor, rektor och politiker. Efter mogenhetsexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1899, blev Almquist samma år student vid Uppsala universitet, där han blev filosofie kandidat 1902, filosofie licentiat där i januari 1907, filosofie doktor där 1908 med avhandlingen "Sverige och Ryssland 1595-1611", docent i historia där 1909 och professor i historia och statskunskap vid Göteborgs högskola 1 juni 1915-1926, samt prorektor där 1923-1926. Almquist var riksarkivarie 1926-1944 och speciell vårdare av det Bernadotteska familjearkivet från 1926, ordförande i Historiska föreningen i Göteborg 1915-1926, inspektor vid Majornas elementarläroverk för flickor 1923-1926, var ledamot av riksdagens andra kammare 1925-1928 och av första kammaren 1934, ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1919-1924, av Göteborgs lyriska teater 1921-1923 samt av Göteborgs botaniska trädgård 1922-1923. Under den ryska krisen 1917 gjorde han bland annat tjänst som legationsråd vid den svenska beskickningen i Petrograd. Almquist var ordförande i Jubileumsutställningens historiska utskott, inför Göteborgs 300-årsjubileum 1923 och vice ordförande i utskottets publikationskommité. Han var ensam författare till de båda monumentalverken Göteborgs historia 1619-1680 (837 sid.) samt Göteborgs historia 1680-1718 (701 sid.) som var två av tjugo band i Göteborgs Jubileumspublikationer. (wikipedia, 2011-02-14)

Swedish

Carlotta-SMVK
3212696

-Id
3212696
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460859
-Id
021037460859
-System
DigitaltMuseum