Battle of Bornhöved (1813) (1813)

Slaget ved Bornhøved (norwegian bokmål), Slaget vid Bornhöft (swedish), Slaget ved Bornhøved (1813) (danish)

Krig och slag (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Slaget vid Bornhöft den 7 december 1813 var ett slag mellan svenskt kavalleri och danska trupper förstärkta med mindre styrkor polskt kavalleri och tyskt infanteri. Slaget var en del av Karl XIV Johans krig mot Napoleon och slutade med svensk seger. Slaget vid Bornhöft är den senaste gången som Sverige och Danmark drabbat samman i strid. [sv]
Event type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
Last changed
23/11/2016 08:56:43
02/12/2023 02:59:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6d6017bb-5cfd-4b88-94e2-05595fb47770 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Battle of Bornhöved (1813)
English

Slaget ved Bornhøved
Norwegian bokmål

Slaget vid Bornhöft
Swedish

Slaget ved Bornhøved (1813)
Danish

Alternative name
Slaget vid Bornhöved
Swedish

Description
Slaget vid Bornhöft den 7 december 1813 var ett slag mellan svenskt kavalleri och danska trupper förstärkta med mindre styrkor polskt kavalleri och tyskt infanteri. Slaget var en del av Karl XIV Johans krig mot Napoleon och slutade med svensk seger. Slaget vid Bornhöft är den senaste gången som Sverige och Danmark drabbat samman i strid.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Timespan
07/12/1813 - 07/12/1813

-Earliest time
07/12/1813
-Latest time
07/12/1813
Event type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Ericson Wolke, Lars & Hårdstedt, Martin. Svenska slagfält. Wahlström & Widstrand förlag.
Swedish

Sundberg, Ulf (1998). Svenska krig 1521-1814. Stockholm : Hjalmarson & Högberg.
Swedish

DigitaltMuseum
029996972713
-Id
029996972713
-System
DigitaltMuseum