Hald, Finn Mauritz (1929 - 2010) [no]

Hald, Finn Mauritz (norwegian bokmål)

Kunstnere, arkitekter og designere i norske offentlige samlinger (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) [no]

Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
01/04/2021 14:16:06
22/01/2022 04:54:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6d332353-7a17-45a4-b65c-403d693e670e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hald, Finn Mauritz
Norwegian bokmål

First name
Finn Mauritz
Norwegian bokmål

Last name
Hald
Norwegian bokmål

Other name
Hald, Finn Mauritz [no] - fullt navn [no]

-Name
Hald, Finn Mauritz
Norwegian bokmål

-Specified
fullt navn
Norwegian bokmål
Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
08/07/1929

-Time
08/07/1929
Death
17/10/2010

-Time
17/10/2010
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
Norwegian bokmål
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Activity
Forfatter

-Type of activity (text)
Forfatter
Norwegian bokmål
Keramiker

-Type of activity (text)
Keramiker
Norwegian bokmål
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Billedkunstner

-Type of activity (text)
Billedkunstner
Norwegian bokmål
Nasjonalmuseet ID
6D332353-7A17-45A4-B65C-403D693E670E

-Id
6D332353-7A17-45A4-B65C-403D693E670E
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039687964
-Id
021039687964
-System
DigitaltMuseum